Ekologia: KAI o REFA

091215a.png "W 1979 r. Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów. Krótko potem, od początku lat 80. zaczęły powstawać inicjatywy proekologiczne inspirowane postacią i działalnością świętego. Najprężniej zaczął się rozwijać tworzony przez krakowskich franciszkanów Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA). Dość szybko rozwinął się on do postaci rozmieszczonych po całej Polsce tzw. kręgów" – pisze KAI w swoim dossier pt. Kościół a ekologia opublikowanym 12 grudnia br.

Katolicka Agencja Informacyjna definiuje: "REFA
to wspólnota studentów i profesorów, uczniów i nauczycieli,
przyrodników i zakonników, mieszkańców wsi i miast z różnych rejonów
Polski i Europy, którzy jako chrześcijanie angażują się w trudne
wezwania współczesności w sytuacji kryzysu ekologicznego. W swoich
działaniach opiera się na katolickiej koncepcji człowieka i świata oraz
duchowości franciszkańskiej. Chce być głosem ekologów w strukturach
Kościoła katolickiego oraz chrześcijańskim głosem wśród ekologów".

Następnie przedstawia działania Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu:
"REFA organizuje m.in. konferencje naukowe o etycznych aspektach
żywności modyfikowanej genetycznie oraz pielgrzymki ekologiczne na
Jasną Górę i warsztaty ekologiczne na terenie parków krajobrazowych.
Tworzy także tzw. mapę chrześcijańskich inicjatyw ekologicznych w celu
odnawiania a nawet budowania od podstaw przyjaznych naturze terenów
przykościelnych i parafialnych".

"Zdaniem przewodniczącego REFA,
o. Stanisława Jaromiego OFMConv – czytamy dalej w artykule – niszczenie
środowiska można uznawać za jeden ze współczesnych, tzw. nowych
grzechów. Działając przeciwko temu, czym Bóg obdarzył człowieka, m.in.
poprzez przywłaszczanie sobie dóbr należnych wszystkim ludziom,
człowiek dąży do zerwania przyjaźni z Bogiem, dąży do odwrócenia się od
Niego, a więc do grzechu. We współczesnym świecie coraz więcej działań
człowieka ma wydźwięk nie lokalny, ale globalny, dlatego też coraz
więcej grzechów ma charakter bardziej społeczny niż jednostkowy. W tym
kontekście zarówno niszczenie środowiska, jak i traktowanie życia w
kategoriach ludzkiego wynalazku w przypadku żywności genetycznie
modyfikowanej (z ang. GMO) należy zaliczać do zachowań wątpliwych
moralnie z punktu widzenia wiary. Do właściwego traktowania
otaczającego nas środowiska ludzie powinni być wychowywani od
dzieciństwa. REFA postuluje m.in. pomysł zaszczepiania chrześcijańskiej
edukacji przyrodniczej w programach edukacyjnych szkół podstawowych i
średnich".

Autor dossier red. Łukasz Kasper zauważa, że na świecie i w Polsce
rośnie potrzeba silniejszego zaangażowania chrześcijan w ochronę
środowiska i przypomina stanowisko Kościoła w sprawie ekologii w
związku z światowym szczytem klimatycznym, który trwa od 7 do 18
grudnia w Kopenhadze. Omawia zaangażowanie Stolicy Apostolskiej i
papieża Benedykta XVI oraz lokalne inicjatywy biskupów
latynoamerykańskich zwłaszcza w obronie Amazonii. Prezentuje również
organizacje ekumeniczne, katolickie międzynarodowe organizacje
charytatywne czy przykłady parafii włączające się do praktycznych
działań ekologicznych.

sj

Na zdjęciu, pobłogosławienie Ogrodu św. Franciszka z Asyżu, w Gotówce koło Chełma / fot. REFA

Za: www.franciszkanie.pl.