Ekologia: Należy zmienić styl życia

091203d.png "Religia może dostarczyć silnych motywacji do działań proekologicznych" – uważa salezjanin dr Ryszard Sadowski z Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. "Dane na temat niszczenia świata tylko poszerzają ludzką świadomość. A to nie wystarczy. Należy zmienić styl życia. Religie zaś mają wielowiekowe doświadczenie w kształtowaniu stylu życia, zmieniania go" – tłumaczy postawioną tezę zakonnik.
Debatę o środowisku, przestrzeni, w której żyjemy, na temat relacji zachodzących w ekosystemie w piątek 27 listopada zorganizowali w Krakowie franciszkanie z okazji ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologii.

Do udziału w spotkaniu – oprócz ks. dr. Ryszarda Sadowskiego –
zostali zaproszeni prof. Zbigniew Mirek (PAN), ks. prof. Maciej
Ostrowski (UPJPII), prof. Jan Dobrowolski (AGH).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii przyrody o.
Stanisław Jaromi przekonuje, że edukacją, prowadzącą do zmiany stylu
życia ludzi zajmuje się Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA),
który powstał w 1981 r.

"My jako REFA stawiamy przede wszystkim na edukację, która sprawia,
że zaczynamy inaczej myśleć o tym wszystkim. Mamy argumenty na to, aby
zmieniać styl życia. Zachęcamy, aby oszczędzać, aby nie marnować
energii, wody, żywności. By nie pozwolić na to, aby postawa
konsumpcyjna, materialistyczna zwyciężała w nas, w naszych rodzinach,
społeczeństwie" – mówi.

"Celem
Ruchu jest budowanie cywilizacji miłości opartej na prymacie: osoby
przed rzeczą, etyki przed techniką, umiłowania tego, aby bardziej być
przed dążeniem, aby więcej mieć, miłosierdzia przed sprawiedliwością
poprzez braterskie traktowanie człowieka i przyrody" – dopowiada o.
Zbigniew Świerczek, asystent kościelny ds. REFA.

"Ten dzień był bardzo ważny: mogliśmy bowiem podziękować Kościołowi
i papieżowi Janowi Pawłowi II za dar tak wspaniałego patrona dla
ekologów oraz prosić św. Franciszka, aby wypraszał nam przed Panem
Wszechświata odwagę do większego zaangażowania w dzieło ochrony życia
na Ziemi i wybierania oszczędnego stylu życia szanującego przyrodę oraz
potrzeby naszych bliźnich, zwłaszcza w uboższych krajach" – opowiada o.
Jaromi. 

091203b1.jpg 

Sesji towarzyszyła prezentacja ostatnich wydawnictw i projektów
REFA, w tym materiałów liturgiczno-katechetycznych i nowego Zielonego
Zeszytu REFA 2009.
Wikariusz Prowincji o. Paweł Dybka pogratulował REFA zaangażowania w
popularyzację duchowości franciszkańskiej w aspekcie naszej relacji do
stworzenia oraz życzył błogosławieństwa Bożego dla wszystkich
uczestników Ruchu.
Św. Franciszek z Asyżu został ogłoszony patronem ekologów 29 listopada
1979 r. przez Jana Pawła II w Liście apostolskim "Inter sanctos". Była
to odpowiedź na prośbę środowisk naukowych: naukowców, uczonych,
wykładowców, członków parlamentów, stowarzyszeń ochrony przyrody,
ekologów, etologów, botaników, uczestników międzynarodowych sympozjów
ekologicznych.

Kilka lat później w Krakowie powstał Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA), który istnieje do dnia dzisiejszego.

REFA przygotowuje materiały edukacyjne, liturgiczne, kaznodziejskie
popularyzujące chrześcijańskie podejście do ekologii; przygotowuje
ekspozycje, materiały multimedialne; przeprowadza wykłady w szkołach i
na uczelniach na temat różnych aspektów ekologii chrześcijańskiej;
organizuje otwarte spotkania o tematyce chrześcijańsko-ekologicznej;
gromadzi dane o inicjatywach ekologicznych; wydaje biuletyn "Zielony
Zeszyt REFA"; podejmuje się formacji liderów ruchów katolickich;
prowadzi warsztaty ekologiczne w parkach narodowych bądź
krajobrazowych; organizuje wycieczki, wyprawy przyrodniczo-edukacyjne;
inicjuje spotkania modlitewne w obronie przyrody.

jms

Na zdjęciach, sesja ekologiczna w Krakowie, 27 listopada br. / fot. J. Szewek OFMConv

Więcej na stronie internetowej: www.refa.franciszkanie.pl.

Za: www.franciszkanie.pl.