Epikopat Polski apeluje o abstynencję w sierpniu

„Uczeń Chrystusa – Apostołem Trzeźwości” to tytuł apelu Zespołu Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski o abstynencję w sierpniu. „Starania o trzeźwość narodu nie są próbą ograniczania ludzkiej wolności.

Jest to walka o godność człowieka, walka o bezpieczne i szczęśliwe rodziny, walka o zdrową i trzeźwą młodość Polaków, a więc walka o rzeczy najcenniejsze dla narodu” – podkreśla bp Tadeusz Bronakowski, nowy przewodniczący Zespołu.

Jak co roku, pod koniec lipca lub na początku sierpnia w parafiach będzie odczytywany Apel Zespołu Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski. W tym roku po raz pierwszy skierował go bp. Tadeusz Bronakowski, nowy przewodniczący Zespołu. Biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej w marcu br. przejął tę funkcję od bp. Antoniego Pacyfika Dydycza, ordynariusza drohiczyńskiego, który był przewodniczącym Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przez ostatnie dwie kadencje.

Bp Bronakowski podkreśla w liście, że sierpień to „miesiąc symboliczny, który w historii naszej ojczyzny naznaczony jest heroiczną walką o wolność i godność, walką o wiarę i nadzieję na życie w bezpiecznym i suwerennym państwie”, wspomina wydarzenia sierpnia roku 1920, 1944 i 1980. „Kościół, idąc za nauczeniem Chrystusa, wzywa do trzeźwości w każdym miejscu i w każdym czasie. Ten obowiązek moralny wynika z prawa Bożego i naturalnego. Mając na uwadze wyjątkowy charakter sierpnia, w szczególny sposób apelujemy nie tylko o trzeźwość, ale o całkowitą wstrzemięźliwość od napojów alkoholowych” – podkreśla biskup.

Hierarcha zauważa liczne działania marketingowe, które „wiążą ludzką aktywność z alkoholem”, np. podczas zakończonych niedawno Mistrzostw Europy w piłce nożnej, kiedy „miasteczka kibiców” stawały się polem reklamowym wielkich koncernów sprzedających alkohol. „Wszystko to sprawia, że coraz trudniejsze staje się zapobieganie pijaństwu i alkoholizmowi” – pisze bp Bronakowski. A skutki nadużywania alkoholu są tragiczne, ta świadomość powinna skłaniać do przeciwdziałania pladze pijaństwa. „Czyż można bowiem bezczynnie przyglądać się lub milczeć, obserwując kobiety, które nosząc pod sercem swoje nienarodzone dzieci, nie tylko spożywają, ale i nadużywają alkoholu? Czyż można milczeć, gdy kolejne serwisy informacyjne dostarczają nam tragicznych wiadomości o małych, bezbronnych dzieciach katowanych przez dorosłych, których agresja wynika z nadużycia alkoholu? Czy można ze spokojem myśleć o sytuacji na polskich drogach, gdzie pijani kierowcy powodują tak wiele tragicznych wypadków?” – pyta bp Bronakowski.

Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości podkreśla, że dzisiaj alkoholizm nie jest zamknięty w enklawach biedy i patologii społecznych, ale problem ten dotyka także ludzi wykształconych, dobrze sytuowanych, robiących kariery. „Wielu ludzi traktuje alkohol jako jedyną ucieczkę ze świata nieustającej rywalizacji, jako lek na problemy, które stawia przed człowiekiem codzienna rzeczywistość” – pisze hierarcha. Wzrastające w szybkim tempie spożycie alkoholu wśród ludzi młodych jest także wynikiem emigracji zarobkowej rodziców, a zatem pozostawienia ich bez właściwej opieki i wsparcia w najtrudniejszym okresie duchowego, społecznego i fizycznego rozwoju.

„Pamiętając o tych wszystkich czynnikach, rozumiemy lepiej, że starania o trzeźwość narodu nie są próbą ograniczania ludzkiej wolności. Jest to walka o godność człowieka, walka o bezpieczne i szczęśliwe rodziny, walka o zdrową i trzeźwą młodość Polaków, a więc walka o rzeczy najcenniejsze dla narodu” – podkreśla z mocą bp Bronakowski. Hierarcha apeluje także, by nie ośmieszać wszelkich działań, które mają na celu walkę o trzeźwość i „usłyszeć donośny głos wszystkich, którzy osobiście doświadczyli w swoim życiu wielkiego dramatu alkoholizmu”. Biskup wspomina o o dziełach modlitewnych, rekolekcyjnych, formacyjnych i pielgrzymkowych, które w ciągu roku podejmowane są w całym kraju.

„Nie stójmy obojętnie obok tych wspaniałych inicjatyw. (…) Bądźmy zatem uczniami Chrystusa, którzy stają się apostołami trzeźwości. Niech sierpień stanie się czasem wspaniałego świadectwa abstynencji” – apeluje biskup, zachęcając, by zrezygnować z alkoholu podczas najważniejszych uroczystości rodzinnych, by młodzież nie uzależniała dobrej zabawy od spożycia alkoholu. Przypomina też najmłodszym, że przy Pierwszej Komunii Świętej przyrzekali całkowitą abstynencję do czasu pełnoletniości. Hierarcha wskazuje także na odpowiedzialność rodziców za trzeźwość młodych, którzy „bardzo mocno potrzebują autentycznego świadectwa, potrzebują prawdziwych i szlachetnych wzorców życia swoich matek i ojców”.

Sierpniowy apel o trzeźwość kończy modlitwa Jana Pawła II z 1987 r., skierowana do Maryi: „Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, bądź natchnieniem polskich sumień. Bądź naszą Matką i Wychowawczynią! Nie zrażaj się naszymi słabościami. Bądź dla nas wymagająca!”.

BP KEP