Episkopat dziękuje Caritas i innym kościelnym organizacjom charytatywnym

W komunikacie Konferencji Episkopatu Polski po zakończonym 11 marca 347. zebraniu plenarnym Episkopatu, biskupi podziękowali Caritas i innym kościelnym organizacjom charytatywnym za ich codzienną troskę o ubogich i potrzebujących pomocy.

Jako "świadectwo chrześcijańskiej miłości bliźniego oraz <wyobraźni miłosierdzia>, którą starał się rozbudzić swoim nauczaniem Sługa Boży Jan Paweł II" wskazali biskupi codzienną troskę o ubogich i potrzebujących pomocy. Przy tej okazji Episkopat podziękował Caritas oraz wszystkim innym kościelnym organizacjom charytatywnym.

Instytucje te nie tylko niosą pomoc, ale i uwrażliwiają na potrzebę czynienia dzieł miłosierdzia czy to poprzez wsparcie finansowe czy bezpośrednie zaangażowanie.

Według statystyk Caritas Polska, największej instytucji charytatywnej Kościoła katolickiego, w pomoc bliźnim zaangażowanych jest ponad 92 tys. osób dorosłych, młodzieży i dzieci włączających się w pracę parafialnych, szkolnych, akademickich i przedszkolnych Zespołów Caritas, a także ok. 13,5 tys. młodych wolontariuszy działających w Centrach Wolontariatu.

Kościelne organizacje charytatywne mogą realizować działania pomocowe w dużej mierze dzięki wsparciu wiernych. Stąd biskupi zachęcają wiernych do przekazywania 1 proc. podatku dochodowego na rzecz tych organizacji pożytku publicznego, które pełnią ofiarną służbę człowiekowi.

"Skorzystanie z możliwości przekazania 1 proc. podatku dochodowego organizacjom charytatywnym jest znakiem odpowiedzialności społecznej i troski o bliźnich" – podkreślają biskupi.

Caritas Polska w ubiegłym roku otrzymała w ramach 1 proc. podatku dochodowego 2,5 mln zł, a Caritas diecezjalne ponad 10,5 mln zł. Te pieniądze wraz z innymi pozyskanymi z darowizn, zbiórek i grantów pozwoliły na udzielenie przez Caritas w Polsce pomocy dla ponad miliona dwustu osób – bezdomnych, niepełnosprawnych, samotnych matek, ubogich i bezrobotnych.

W dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, wiążącego się z rosnącym bezrobociem, jeszcze bardziej niezbędne okazuje się wsparcie, jakiego udzielają organizacje charytatywne. Chodzi zarówno o wsparcie materialne, jak i pomoc w znalezieniu pracy poprzez Centra Integracji Społecznej, kluby pracy i biura aktywizacji bezrobotnych (Caritas prowadzi ogółem 15).

"Bezrobocie staje się ponownie wyzwaniem dla tych, którzy sprawują władzę i całego społeczeństwa, dla samorządu i wspólnot parafialnych" – podkreślają biskupi. Apelują też do ruchów i stowarzyszeń katolickich, a także parafialnych zespołów Caritas o niesienie konkretnej pomocy wszystkim osobom dotkniętym skutkami kryzysu. Warto podkreślić, że Caritas Polska w ramach programu "Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej 2009" podpisała z Agencją Rynku Rolnego umowę, dzięki której będzie zajmowała się przekazywaniem żywności potrzebującym.

Biskupi w komunikacie zaznaczają także, że dzięki ofiarności wiernych Caritas mogła przyjść z pomocą ofiarom klęsk żywiołowych, tak w naszym kraju, jak i ofiarom konfliktów zbrojnych i kataklizmów w Afryce, Gruzji i Strefie Gazy.

BP KEP