Duszpasterstwo – miłość z pasją

Chcę byśmy w czasie tego spotkania wzajemnie się słuchali i przeżywali bogactwo waszego doświadczenia w Polsce i Okręgu Wschodnim – takimi słowami ks. Fabio Attard, Radca Generalny do spraw Duszpasterstwa Młodzieżowego, rozpoczął trzydniowe spotkanie.

Odbyło się ono w Częstochowie w dn. 6-8 marca i zgromadziło 25 salezjanów odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieżowe: oratoria, szkoły, ośrodki wychowawcze i inne dzieła, z czterech polskich inspektorii i Okręgu Wschodniego.

Ks. Fabio zaznaczył, że rozmowy i dyskusje o duszpasterstwie młodzieżowym są jak łańcuch. Przechodzimy od animacji Rady Generalnej poprzez dany region, aż do animacji w poszczególnych krajach. Pragniemy słuchać się wzajemnie i dzielić tym, co przeżywają wspólnoty lokalne i inspektorie, aby jeszcze bardziej zaowocowała praca salezjanów na rzecz wychowania i duszpasterstwa młodzieży.

W czasie pierwszego spotkania przedstawiliśmy sprawozdania z poszczególnych inspektorii, które pokazały sukcesy i porażki naszego oddziaływania. Osobiste dzielenie się tym, jak przeżywaliśmy 26.

Kapitułę Generalną i jak przyjmujemy jej wskazania stało się motywem do dyskusji nad wyzwaniami stającymi przed naszą posługą wobec młodzieży.

Obecny na spotkaniu radca regionalny – ks. Stefan Turanski przypomniał, że mamy naśladować ks. Bosko w jego pasji, w jego miłości do młodzieży. Zauważył, że salezjanie mają zarażać tą pasją młodych i z nimi ją realizować. Musimy mieć ten ogień i przekonanie, że musimy być razem z młodzieżą – przypomniał w homilii ks. radca.

W pracy w grupach starano się dostrzec najbardziej naglące potrzeby stojące przed duszpasterstwem młodzieżowym w polskiej rzeczywistości.

Ożywiona dyskusja ukazywała zapał, z jakim salezjanie pragną realizować swoją misję i jednocześnie troskę, aby nasze oddziaływanie było jeszcze bardziej skuteczne. Wszystko to zaowocowało powstaniem programu działania na najbliższe 5 lat. Konkluzją tych wysiłków jest ciągle aktualne przesłanie wychowania do wiary. Ks. Fabio przypomniał, że w świętości mamy zbudować swoje życie wokół Chrystusa i z Chrystusem.

To jest wezwanie, które stoi przed naszym duszpasterstwem młodzieżowym. Jeżeli młodzieży nie damy Chrystusa, to już mało ich obchodzi, co im damy. Dzisiaj wchodzimy w kulturę i świat, który nie potrzebuje Boga. Ten świat jest przeciwko Bogu[&] Będziemy autentyczni nie poprzez słowa, które będziemy mówili, ale poprzez świadectwo, przez to, co będziemy czynili.

Udział w sobotnim Apelu Jasnogórskim i niedzielna Eucharystia były zawierzeniem naszego działania Bogu. Całemu spotkaniu towarzyszył ks.
Antoni Balcerzak z dykasterium duszpasterstwa młodzieżowego w Rzymie, a na krótką chwilę odwiedził nas również ks. Marek Chrzan, inspektor z Krakowa.

Przyjęty plan działania, wypracowany podczas spotkania, każe nam z nadzieją postrzegać współpracę w realizowaniu salezjańskiego posłannictwa. W ostatnich słowach ks. Fabio dodawał wszystkim pewności
mówiąc: odwagi, odwagi.

Ks. A. Gołebiowski, ks. D. Bartocha