Europejskie rekolekcje dla Caritas na Jasnej Górze

caritas.png Rekolekcje dla osób odpowiedzialnych za kościelne dzieła charytatywne w Europie rozpoczęły się na Jasnej Górze w niedzielę, 28 listopada. Sześciodniowe spotkanie, zorganizowane przez Papieską Radę „Cor
Unum”, koordynującą działalność charytatywną Kościoła, ma charakter
zamknięty. Rekolekcje prowadzi siostra zakonna Matka Theresa
Brenninkmeijer, przełożona z opactwa ‚Serce Maryi’ w Gjerrild należącego
do zakonu cysterek (O.Cist) w Danii – Hart van Maria Abdij, Gjerrild,
Denemarken.

„Są tu przedstawiciele największych organizacji katolickich charytatywnych z 26 krajów Europy – tłumaczy ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska – Przybyli tutaj, na Jasną Górę, aby wspólnie się modlić u stóp Jasnogórskiej Pani”.

Są to trzecie z serii rekolekcje, które Papieska Radia „Cor Unum”
organizuje dla tych, którzy w Kościele odpowiadają za miłosierdzie i
dzieła charytatywne. Pierwsze odbyły się w Ameryce Łacińskiej, drugie w
Azji, a teraz na miejsce spotkania wybrano Europę. „Ojciec Święty
Benedykt XVI osobiście chciał, żeby tym miejscem naszych spotkań
rekolekcyjnych była Jasna Góra” – podkreśla ks. Zbigniew Sobolewski,
sekretarz Caritas Polska (Caritas Polska jest współorganizatorem tych
rekolekcji).

Jak wyjaśnił organizator i koordynator europejskich rekolekcji ks. Anthony Jesus
Figueiredo,
wybór Jasnej Góry nie był przypadkowy. „Wybraliśmy Polskę, bo po
pierwsze jest to kraj katolicki – stwierdził przedstawiciel Papieskiej
Rady „Cor Unum” – Ponadto doświadczyliśmy wielkiej pomocy ze strony
Caritas Polska i archidiecezji częstochowskiej – i to jest bardzo ważne.
Poza tym chcieliśmy oddać się pod opiekę Maryi”.

W spotkaniu bierze udział ok. 300 uczestników, w tym trzech kardynałów: kard. Robert Sarah, od miesiąca przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”; kard. Paul Josef Cordes,
dotychczasowy przewodniczący Rady; kard. Vinko Puljić, arcybiskup
Sarajewa w Bośni i Hercegowinie. Jak zapowiedział ks. Sobolewski,
przybyć ma także kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Na
rekolekcjach obecnych jest także około 50 biskupów i 100 księży,
pozostali to osoby świeckie – dyrektorzy albo przewodniczący różnych
kościelnych organizacji charytatywnych z całej Europy, w tym jednej z
największych – Caritas.

Tematem rekolekcji są słowa: „Oto ja, poślij mnie”. „Głównym tematem
jest nasze powołanie do miłosierdzia – mówi ks. Zbigniew Sobolewski –
Będziemy zastanawiali się nad tożsamością katolicką, chrześcijańską
dzieł charytatywnych, naszej posługi charytatywnej. Będziemy tutaj
próbowali odkrywać ewangeliczne korzenie miłosierdzia, będziemy na nowo
poprzez modlitwę, medytacje Słowa Bożego zastanawiać się, w jaki sposób
mamy służyć samemu człowiekowi, by zarazem służyć samemu Chrystusowi”.

„Jestem bardzo szczęśliwy, że po raz pierwszy mogę być tutaj na Jasnej Górze i uczestniczyć w tych rekolekcjach – podkreśla
kard. Vinko Puljić,
arcybiskup Sarajewa w Bośni i Hercegowinie – Te ćwiczenia służą odnowie
duchowej tych wszystkich, którzy zajmują się dziełami charytatywnymi.
Służą naszemu umocnieniu w wierze. To odrodzenie, odnowienie trzeba
zaczynać najpierw od osoby, a dopiero potem odnawiać świat”.

„Cieszę się, że tu jestem, bo widać, że w tym wszystkim, co robimy na Ukrainie, nie jest człowiek sam – mówi ks. Zdzisław
Zając,
dyrektor Caritas diec. charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie – Jest to też
jakaś możliwość zawarcia nowych kontaktów, nowych znajomości, ale
również i przypomnienie sobie tego przede wszystkim, że działalność
Caritas to nie tylko nakarmić, odziać, ale przede wszystkim przez to
skierować uwagę człowieka ku Panu Bogu”.

„Jasna Góra ma swój klimat. To jest Dom Matki, tutaj wszyscy czują
się wspaniale, tutaj można się wymodlić, wyciszyć, a właśnie tego
chcemy. To nie jest konferencja, a rekolekcje, i na to kładziemy nacisk”
– podkreśla ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska.

Uczestników rekolekcji goszczą: Klasztor Jasnogórski, Wyższe
Seminarium Duchowe Archidiecezji Częstochowskiej oraz domy różnych
zgromadzeń zakonnych w Częstochowie.

*

Mszy św. na rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek, 29 listopada,
przewodniczył abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski. Eucharystię rozpoczęło odśpiewanie hymnu „Veni Creator Spiritus”
– „O Stworzycielu Duchu
przyjdź”.

Wszystkich zebranych powitał w imieniu gospodarzy miejsca generał Zakonu Paulinów o. Izydor
Matuszewski.
„Witam to czcigodne wasze zgromadzenie w imieniu naszego Zakonu św.
Pawła I Pustelnika, którego ojcowie i bracia od ponad sześciu wieków
służą w tym sanktuarium Bogu i pielgrzymom z całego świata” – powiedział
generał Zakonu Paulinów.

W homilii
abp Józef Michalik
przypomniał: „Caritas (miłość) jest ścisłym zadaniem Kościoła”. „Nie ma
prawdziwej miłości bez relacji do drugiej osoby, bez zainteresowania,
życzliwości, gotowości do pomocy. Prawdziwa miłość jest bowiem
bezinteresowna i ofiarna – mówił przewodniczący Episkopatu Polski –
Trudne jest pytanie o moją miłość, moją konkretną codzienną miłość do
Boga i ludzi. Trzeba jednak sobie stawiać to pytanie; pamiętać to, co
kiedyś się powtarzało w naszych rodzinach – że od prawdziwej miłości
muszą boleć ręce i nogi”.

*

Konferencje odbywają się na Sali Rycerskiej – z tego powodu obiekt ten został wyłączony ze zwiedzania.

Wszystkich interesantów prosimy o załatwianie spraw telefonicznie – 034 3 777 777 (centrala) lub w zakrystii. Uprzejmie prosimy o nieprzechodzenie przez Salę Rycerską do furty klasztornej w czasie trwania tych zamkniętych rekolekcji.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/ dr

zobacz więcej:


Papieska Rada Cor Unum*

Prezentacja europejskich rekolekcji dla Caritas na Jasnej Górze

Zadaniem Papieskiej Rady „Cor Unum” jest nie tylko inspirowanie oraz
koordynacja pomocy ubogim i potrzebującym, ale także tytułowe
„formowanie serca” wierzących zaangażowanych w charytatywne dzieło
Kościoła. Służą temu m.in. kontynentalne rekolekcje dla pracowników
katolickich instytucji dobroczynnych, organizowane już po raz trzeci
przez watykańską dykasterię. Tym razem odbędą się one na Jasnej Górze w
dniach od 29 listopada do 3 grudnia.

W kontekście przygotowywanych w Częstochowie rekolekcji wskazano na
pozytywne doświadczenia dotychczasowych inicjatyw tego rodzaju: w
Guadalajarze w Meksyku w 2008 r. i w rok później w stolicy Tajwanu
Tajpej. Dni skupienia dla kilkuset pracowników dzieł charytatywnych z
całej Ameryki i Azji zaowocowały później podobnymi rekolekcjami na
szczeblu lokalnym. Podkreślono przy tym, że duchowa odnowa przyczynia
się do umocnienia kościelnego charakteru działalności dobroczynnej,
która w dzisiejszych czasach wystawiona jest na pokusy aktywizmu i
oderwania się od religijnych korzeni.

Jak wyjaśnił organizator i koordynator europejskich rekolekcji ks.
Anthony Jesus Figueiredo, wybór Jasnej Góry nie był przypadkowy.
„Wybraliśmy Polskę, bo po pierwsze jest to kraj katolicki – stwierdził
przedstawiciel Papieskiej Rady „Cor Unum” – Ponadto doświadczyliśmy
wielkiej pomocy ze strony Caritas Polska i archidiecezji częstochowskiej
– i to jest bardzo ważne. Poza tym chcieliśmy oddać się pod opiekę
Maryi. Poniekąd mówi o tym temat tych rekolekcji: «Oto ja, Panie». Jest w
nim zawarta gotowość, jaką wyraziła Maryja wobec woli Bożej, by dać
światu Zbawiciela. Pragniemy, by to przesłanie stało się także naszym
udziałem, licząc na Jej wstawiennictwo”.

Prezentując europejskie rekolekcje Caritas podkreślono, że spotkanie
nie będzie miało charakteru sympozjum czy konferencji, ale podejmie
rzeczywistą dynamikę ćwiczeń duchowych, ze wspólną i indywidualną
modlitwą oraz sakramentem pokuty. Spodziewanych jest ponad 300
uczestników ze 140 diecezji Starego Kontynentu, w tym pięciu kardynałów i
50 biskupów.

W przekonaniu organizatorów duchowa odnowa umocni motywację
katolików zaangażowanych w działalność charytatywną. Przekłada się to
potem na takie konkrety, jak pomoc dla Haiti, gdzie katolickim
organizacjom udało się zebrać 300 mln dolarów, z których skorzystało 900
tys. poszkodowanych w styczniowym trzęsieniu ziemi. Warto dodać przy
tym bezkonkurencyjnie niskie koszta administracyjne katolickiej pomocy.
Stanowią one 10 proc. całości dysponowanych funduszy przy często
czterdziesto-, pięćdziesięcioprocentowych obciążeniach w przypadku
innych organizacji dobroczynnych.

Prezentacja rekolekcji była okazją do przypomnienia zadań Papieskiej
Rady „Cor Unum”, a także do przedstawienia jej nowego, urzędującego od
miesiąca szefa, pochodzącego z Gwinei abp. Roberta Saraha. Warto dodać,
że na ostatnim konsystorzu otrzymał on biret kardynalski.

tc/ rv

*

Rekolekcje dla odpowiedzialnych za posługę charytatywną Kościoła w Europie

Rekolekcje odbędą się w dniach 29 listopada – 3 grudnia 2010 roku na
Jasnej Górze. Inspiracją do zorganizowania rekolekcji jest apel Ojca
Świętego Benedykta XVI o „formację serca” tych, którzy pracują w
kościelnych organizacjach charytatywnych, zawarty w encyklice "Deus
caritas est".

Zadaniem Papieskiej Rady „Cor Unum” jest inspirowanie oraz
koordynacja pomocy ubogim i potrzebującym, a także formacja serca osób
zaangażowanych w charytatywne dzieła Kościoła. Służą temu m.in.
kontynentalne rekolekcje dla pracowników katolickich instytucji
dobroczynnych.

Rekolekcje dla odpowiedzialnych za posługę charytatywną Kościoła
odbyły się po raz pierwszy w Guadalajarze w Meksyku w 2008 r., a rok
później w stolicy Tajwanu – Tajpej. Dni skupienia dla kilkuset
pracowników dzieł charytatywnych z całej Ameryki i Azji zaowocowały
później podobnymi rekolekcjami na szczeblu lokalnym. Podkreślono przy
tym, że duchowa odnowa przyczynia się do umocnienia kościelnego
charakteru działalności dobroczynnej.

Papieska Rada „Cor Unum” – organizator rekolekcji, pragnie odnowić
ducha służby bliźnim w potrzebie oraz skłonić do refleksji nad tym, w
jakim stylu i z jakich motywów działają kościelne organizacje
charytatywne. Współorganizatorem rekolekcji jest Caritas Polska, od
kilku lat zaangażowana w pogłębianie duchowości swych pracowników i
wolontariuszy oraz Klasztor Jasnogórski i Wyższe Seminarium Duchowe
Archidiecezji Częstochowskiej, które będzie gościć uczestników
rekolekcji. Najliczniejsze grupy przyjadą z Francji, Hiszpanii i Włoch.
Polska będzie licznie reprezentowana przez dyrektorów diecezjalnych
Caritas. W rekolekcjach wezmą udział także przedstawiciele Caritas z
najuboższych krajów europy (m.in. Białorusi, Bośni i Hercegowiny,
Ukrainy, Litwy i Rumunii).

Zdaniem ks. Anthony’ego Figueiredo wybór Jasnej Góry nie był
przypadkowy. – Wybraliśmy Polskę, bo po pierwsze jest to kraj katolicki.
Ponadto doświadczyliśmy wielkiej pomocy ze strony Caritas Polska i
archidiecezji częstochowskiej – i to jest bardzo ważne. Poza tym
chcieliśmy oddać się pod opiekę Maryi. Poniekąd mówi o tym temat tych
rekolekcji: «Oto ja, Panie». Jest w nim zawarta gotowość, jaką wyraziła
Maryja wobec woli Bożej, by dać światu Zbawiciela. Pragniemy, by to
przesłanie stało się także naszym udziałem, licząc na Jej wstawiennictwo
– powiedział nowy przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”, abp.
Robert Sarah.

Europejskie rekolekcje Caritas, nie będą miały charakteru sympozjum
czy konfe-rencji. Podejmą rzeczywistą dynamikę ćwiczeń duchowych, ze
wspólną i indywidualną modlitwą oraz sakramentem pokuty. Spodziewanych
jest około 300 uczestników ze 140 diecezji Starego Kontynentu, w tym
pięciu kardynałów, 50 arcybiskupów i biskupów. Rekolekcje są spotkaniem
wszystkich odpowiedzialnych w diecezjach w Europie za działalność
charytatywną. Wezmą w nich udział członkowie Caritas oraz innych
największych kościelnych organizacji charytatywnych. Rekolekcje
poprowadzi Matka Teresa Brenninkmeijer, Opatka z zakonu cysterek.
Konferencje będą dotyczyły tożsamości kościelnych dzieł charytatywnych
oraz zadań, które wynikają z ewangelicznego przykazania miłości
bliźniego. Założeniem organizatorów jest, by duchowa odnowa umocniła
motywację katolików zaangażowanych w działalność charytatywną.

Liturgii mszalnej oraz nabożeństwom będą przewodniczyć kardynałowie i
arcybiskupi. W programie przewidziano codzienną adorację Najświętszego
Sakramentu, drogę krzyżową oraz nabożeństwo różańcowe. Modlitwa,
rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się doświadczeniami pracy
charytatywnej wypełnią 5 dni rekolekcji.

www.caritas.pl

*

Abp Michalik na europejskich rekolekcjach „Cor Unum”

Międzynarodowe rekolekcje katolickich instytucji dobroczynnych organizowane przez Papieską Radę „Cor Unum” odbędą się w tym roku w Polsce – na Jasnej Górze. Mszy św. na rozpoczęcie rekolekcji 29 listopada będzie przewodniczył abp Józef Michalik.

Zadaniem Papieskiej Rady „Cor Unum” jest nie tylko inspirowanie oraz koordynacja pomocy ubogim i potrzebującym, ale także „formowanie serca” wierzących zaangażowanych w charytatywne dzieło Kościoła. Służą temu m.in. kontynentalne rekolekcje dla pracowników katolickich instytucji dobroczynnych, organizowane już po raz trzeci przez watykańską dykasterię. Tym razem odbędą się one na Jasnej Górze w dniach od 29 listopada do 3 grudnia.

Rekolekcje poprowadzi Matka Opatka Teresa Brenninkmeijer. Jej konferencje będą poświęcone tożsamości kościelnych dzieł charytatywnych oraz zadaniom, jakie wynikają z ewangelicznego przykazania miłości bliźniego.

W programie rekolekcji przewidziano codzienną adorację Najświętszego Sakramentu, Drogę Krzyżową oraz nabożeństwo różańcowe. Liturgii mszalnej oraz nabożeństwom będą przewodniczyć kardynałowie i arcybiskupi.

Przewodniczący polskiego Episkopatu abp Józef Michalik będzie przewodniczył Mszy św. rozpoczynającej rekolekcje, podczas której wygłosi homilię. Eucharystia w poniedziałek, 29 listopada, rozpocznie się o godz. 8.00 w Kaplicy Jasnogórskiej.

Za: Radio Watykańskie

*

Program:

niedziela, 28 listopada
18.00 – Msza św., Bazylika

poniedziałek, 29 listopada
8.00 – Msza św. na otwarcie rekolekcji, Kaplica Matki Bożej
9.30 – Sesja otwierająca
11.00 – Konferencja I
15.30 – Konferencja II
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo eucharystyczne, Bazylika
20.00 – Nieszpory
21.00 – Apel jasnogórski

wtorek, 30 listopada
9.00 – Jutrznia
9.30 – Konferencja III
11.30 – Msza św., Bazylika
15.30 – Konferencja IV
17.00 – Droga Krzyżowa
20.00 – Nieszpory
21.00 – Apel jasnogórski

1 grudnia, środa
9.00 – Jutrznia
9.30 – Konferencja V
11.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec, Bazylika
12.00 – Msza św., Bazylika
15.30 – Przygotowanie do Sakramentu Pokuty
16.30 – Sakrament Pokuty, Bazylika
20.00 – Nieszpory
21.00 – Apel jasnogórski

2 grudnia, czwartek
9.00 – Jutrznia
9.30 – Konferencja VI
11.00 – Praca w grupach
12.00 – Msza św., Bazylika
15.30 – Konferencja VII
16.30 – Czas na pytania
20.00 – Nieszpory
21.00 – Apel jasnogórski

3 grudnia, piątek
9.00 – Jutrznia
9.30 – Konferencja VIII
10.45 – Podsumowanie
11.30 – Msza św., Bazylika

*

Bliższe informacje:

Biuro Prasowe Caritas Polska
e-mail: [email protected], tel. 22 3348506