Ewangelia według świętego Łukasza po kaszubsku

100106b.png W pierwszych dniach stycznia 2010 roku ukazał się nakładem wydawnictwa CZEC w Kartuzach przekład o. Adama R. Sikory OFM z języka greckiego na kaszubski Ewangelii według św. Łukasza. W ten sposób o. Adam ukończył tłumaczenie wszystkich czterech Ewangelii. Najnowszy przekład, którego cenzorem był ks. biskup prof. dr hab. Jan Szlaga, posiada imprimatur metropolity poznańskiego ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.


Zgodę na druk ze strony władz zakonnych wydał wikariusz prowincji o. dr Borys J. Soiński OFM, a konsultantem filologicznym był pan prof. dr hab. Jerzy Treder z Uniwersytetu Gdańskiego.
Oprócz czterech Ewangelii w języku kaszubskim O. Adam wydał drukiem dwie monografie na temat przekładów Biblii na kaszubski, album dokumentujący pięć edycji Verba Sacra – Biblia Kaszubska w Wejherowie 2004–2008, broszurki z kolejnych prezentacji Verba Sacra ze swoim tłumaczeniem tekstów biblijnych na kaszubski i komentarzem teologicznym oraz dwanaście artykułów naukowych na temat kaszubskiej translatoryki biblijnej.