Redemptoryści: Strona poświęcona Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

100106f.png Drogi Internauto!
Na Boże Narodzenie 2009 r., z najlepszymi życzeniami otrzymujesz prezent – Stronę internetową poświęconą Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będzie ona systematycznie uzupełniana.
Strona ta jest odpowiedzią na wyzwania jakie rodzą się w ostatnich latach wobec wierzących w Chrystusa. Nasila się walka z Chrystusem, podważane są podstawowe wartości oparte na Ewangelii, konsekwentnie usuwa się z życia społecznego wszelkie przejawy wiary w Chrystusa.

Strona ta
wpisuje się nie tyle w walkę z wyżej  wymienionymi tendencjami, ile
ukazuje i promuje to, co w historii Kościoła jest wiecznie młode i
aktualne, odwieczną miłość Boga zogniskowaną w  Sercu Króla królów i
Pana panów. /Encyklika Piusa XI Miserntissimus Redemptor/   
 
Ponieważ
w ostatnich latach nasiliły się różne praktyki intronizacyjne
/intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa,  intronizacja Chrystusa
Króla, intronizacja Chrystusa Króla Polski/,  istnieje potrzeba
sięgania do źródeł kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby  nie
używać niewłaściwych pojęć i nie angażować się w działania, które mają
niewiele z  nauką i tradycją Kościoła.
 
Na Stronie znajduje
się wiele tekstów źródłowych. Niestety, na razie zbyt mało jest tekstów
z nauczania Jana Pawła II; będą systematycznie uzupełniane, bowiem Jan
Paweł II na temat Serca Bożego napisał więcej niż wszyscy papieże razem
wzięci.
 
Na Stronie swoje miejsce ma również inspiratorka
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, wspaniała perła mistyki
Kościoła w Polsce, wielka czcicielka Serca Bożego – Służebnica Boża
Rozalia Celakówna /1901-1943/
 
Nie  mogło także braknąć
informacji o Wspólnotach dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana
Jezusa Króla królów i Pana panów /pełna nazwa Wspólnot/, które
podejmują ważne zadania w Dziele intronizacji NSPJ.
 
Mam nadzieję, że z tych materiałów będą korzystać kapłani,zakonnicy,
zakonnice, animatorzy Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca
Pana Jezusa, także ci, którzy pragną włączyć się w wielkie Dzieło
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów
/Ap. 19,16/

O. Prowincjałowi O. dr Ryszardowi Bożkowi CSsR oraz odpowiedzialnym
za serwer redemptorystów wyrażam w imieniu własnym i internautów
serdeczne podziękowanie za możliwość przybliżania  Internautom Dzieła
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny polecam wszystkich odwiedzających tę Stronę.

Odpowiedzialny za zawartość Strony  O. Jan Mikrut CSsR

Za: redemptor.pl/intronizacja.