Forum Szkół Katolickich: Edukacja to nie tylko oświata

jasna_gora_image.jpeg Na Jasnej Górze rozpoczęło się spotkanie dyrektorów szkół katolickich. 4 grudnia natomiast początek jubileuszowego, dwudziestego Forum Szkół
Katolickich. Wykład o szkolnictwie katolickim w Europie wygłosi
Etienne Verhack, sekretarz generalny Europejskiego Komitetu
Szkolnictwa Katolickiego (CEEC). Tytułem "Przyjaciel Szkół Katolickich
w Polsce" zostanie uhonorowany były minister edukacji narodowej
Mirosław Handke.


Dyrektorzy 518 szkół katolickich spotkali się 3.12 w
jasnogórskim Domu Pielgrzyma. Omówią projekty prac programowych w
ramach Rady Szkół Katolickich w związku z nową podstawą programowa
oraz inicjatywy rad pedagogicznych związane z jej wdrażaniem. Samą
podstawę programową zaprezentuje Karol Semik, mazowiecki kurator
oświaty w Warszawie. Będzie także mowa o programie formacyjnym dla
nauczycieli i dyrektorów szkół katolickich.
 
Obrady dyrektorów zakończy udział w Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej o
godz. 20.00 pod przewodnictwem ks. Juliana Dzierżaka, zastępcy
przewodniczącego Rady Szkół Katolickich i Apel Jasnogórski, który
poprowadzi ks. Sylwester Jeż, przewodniczący Rady Szkół.
XX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, w którym wezmą udział
dyrektorzy i nauczyciele katolickich placówek oświatowych,
zainauguruje w piątek 4 grudnia, Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o
godz. 9.30.
 
Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi bp Stanisław
Napierała, asystent Rady Szkół Katolickich z ramienia Konferencji
Episkopatu Polski. Myślą przewodnią Forum są słowa z encykliki
Benedykta XVI "Caritas in veritate": "Edukacja to nie jest tylko
oświata lub przygotowanie do pracy, to jest pełna formacja osoby".
Tytuł "Przyjaciel Szkół Katolickich w Polsce" przyznawany przez Radę
Szkół Katolickich otrzyma prof. dr hab. Mirosław Handke, minister
edukacji narodowej w latach 1997-2000. Laureat wyróżnienia wygłosi
wykład "Wychowanie i nauczanie misją szkół katolickich".
 
Gościem specjalnym Forum będzie Etienne Verhack, sekretarz generalny
Europejskiego Komitetu Szkolnictwa Katolickiego (CEEC) w Brukseli.
Zaprezentuje on temat "Szkolnictwo katolickie w Europie". Wykłady
wygłoszą także bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia ("Miłość w
prawdzie: praktyka szkoły katolickiej") i bp Wacław Depo z Zamościa
("Uwierzyć to przylgnąć osobowo do Chrystusa").
O edukacji historycznej w wychowaniu młodego pokolenia będzie mówił
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski z PAN i Collegium Civitas. A o
czytaniu tekstów jako formie składania świadectwa – Janusz
Poniewierski, redaktor książki "Służyć wzrastaniu w prawdzie i
miłości" i dr Grzegorz Płoszajski, redaktor antologii "Polska jest
jedna".
Na godz. 20.00 zaplanowano jubileuszowy koncert orkiestry Zespołu
Szkół Salezjańskich w Oświęcimiu.
 
W kolejnym dniu Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich, w sobotę 5
grudnia, Mszy św. o godz. 9.30 będzie przewodniczył i homilię głosi bp
Wacław Depo. Tradycyjnie zostanie odmówiony "Akt zawierzenia
szkolnictwa katolickiego w Polsce Matce Bożej Jasnogórskiej – Królowej
Polski".
Ostatni blok wykładowy rozpocznie referat prof. dr hab. Katarzyny
Olbrycht z Uniwersytetu Śląskiego zatytułowany "Nauczyciel – rola
między rzecznikiem wartości a liderem". O statusie nauczyciela szkoły
katolickiej oraz jego misji w świetle prawa i myśli Kościoła powie s.
Maksymiliana Wojnar z Rady Szkół Katolickich.
Rada Szkół Katolickich obchodzi w tym roku 15-lecie działalności.
Została erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski w kwietniu 1994
r. stanowi zorganizowaną formułę wspierania szkolnictwa katolickiego
na wielu płaszczyznach, w szczególności – w zakresie
formacyjno-dokształceniowym dyrektorów i nauczycieli, programowym,
prawno-organizacyjnym, wydawniczym. Od 2001 roku inspiruje pracę
wychowawczą młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w formie
ogólnopolskiego Forum Młodzieży Szkół Katolickich, organizowanego na
początku każdego roku szkolnego we wrześniu.
 
RSK/md