Franciszkanie: Ekumeniczny klasztor

100120d.png W ramach corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, związanego z ruchem ekumenicznym, w kościele klasztornym we Wronkach, 15. stycznia, celebrowano Mszę świętą. W tym roku modlitwom towarzyszył, jako myśl przewodnia, cytat z Ewangelii według świętego Łukasza: Wy jesteście tego świadkami (Łk 24, 48).

Uroczystą Eucharystię uświetniła obecność trzech proboszczów z
poznańskich parafii protestanckich: księdza radcy Tadeusza Raszyka z
Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, księdza infułata Romana
Skrzypczaka z Kościoła Polsko – Katolickiego i księdza superintendenta
Jana Ostryka z Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego, który wygłosił
przejmujące kazanie, zwracając szczególna uwagę na to, abyśmy potrafili
cieszyć się z tego, że jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa i potrafili
zdać sobie sprawę z tego, kim On dla mnie jest i co dla mnie uczynił.
Mszy świętej przewodniczył ojciec Czesław Liniewicz. Wszyscy wymienieni
duchowni należą do Poznańskiej Grupy Ekumenicznej.

Za: www.franciszkanie.net.