Michalici: Biografia ks. Antoniego Sobczaka

100120c.png Przygotowując się do obrad XX Kapituły Generalnej Zgromadzenia św. Michała Archanioła oraz odpowiadając na prośbę ks. generała Kazimierza Radzika, Centrum Myśli Michalickiej podjęło się opracowania życiorysów dwóch pierwszych michalickich generałów, a zarazem bezpośrednich świadków życia bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912), księży: Antoniego Sobczaka (1873-1940) i Władysława Janowicza (1886-1956). Pierwsza biografia, autorstwa Henryka Borkowskiego poświęcona ks. Janowiczowi ukazała się w 2009 r.


Obecnie Centrum Myśli Michalickiej kończy przygotowania drugiej
biografii poświęconej ks. Sobczakowi, której autorami są ks. Władysław
Moroz CSMA oraz ks. Marcin A. Różański CSMA.

Nadrzędnym celem biografii ks. Sobczaka jest pokazanie jego życia
i działalności w perspektywie zebranych i zachowanych dokumentów,
listów i wspomnień. Ponadto, niezwykle ważnym punktem w jego biografii
jest odniesienie do bł. Bronisława Markiewicza, którego najpierw był
uczniem, później bezpośrednim następcą na stanowisku proboszcza
w Miejscu Piastowym oraz rektora Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”,
a po kanonicznym zatwierdzeniu Zgromadzenia (29 IX 1921 r.) pierwszym
generałem zakonnej wspólnoty michalickiej.

Książka będzie mogła się ukazać dzięki dotacji otrzymanej od
wspólnot michalickich z Italii: z Monte Sant’ Angelo na czele
z przełożonym ks. Markiem Arciszewskim CSMA i rektorem sanktuarium ks.
Władysławem Suchym CSMA oraz z Rzymu z parafii św. Ottawiusza na czele
z ks. proboszczem Julianem Gądkiem CSMA.

MAR

Za: www.michalici.pl.