Franciszkanie: Nagrodzona ‚Bezsenność’ o. Mateusza

100622e.png O. Mateusz Stachowski został laureatem Konkursu Literackiego Fundacji Elbląg, w kategorii Elbląski Rękopis Roku, za zbiór wierszy "Bezsenność".
O pracach wyróżnionych mówił podczas spotkania Ryszard Tomczyk – przewodniczący Kapituły, pisarz, publicysta, artysta, krytyk literacki.
O. Mateusz Stachowski – franciszkanin w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych – swoje utwory poddał pod ocenę Kapituły już po raz kolejny.


Dotychczas jednak w ramach konkursu zdobywał wyróżnienia. Tym razem
przyszedł czas na miano najlepszego w kategorii Rękopis Roku. Zbiór
zostanie wydany w tomiku, a koszty z tym związane pokryje Fundacja
Elbląg.

"I tym razem jego wiersze ujęły jurorów daleką od dogmatyzmu czy
ortodoksji swobodą i otwartością w traktowaniu problemów życia – mówił
Ryszard Tomczyk w trakcie uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu w Galerii
El. – Podczas debaty jurorów wysoko oceniono prostotę wyrazu jego
utworów, zręczność apelowania zarówno do emocji, jak i intelektu w
pełnych polemiki rozprawach ze współczesnością, umiejętność
konstruowania celnych konceptów, dojrzałość, sprawność poetycką, również
i dowcip, nierzadko nabrzmiały ironią i autoironią".

Jolanta Prokopowicz / red.

Za: www.franciszkanie.pl.