Franciszkanie: Pierwsze semestry za płoty

100216d.png 13. 02. 2010r. we wronieckim kościele klasztornym odbyło się dziękczynne nabożeństwo, będące modlitewnym zakończeniem pierwszego semestru roku akademickiego 2009/2010. Ceremonia rozpoczęła się Liturgią Słowa, po czym przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówiono litanię ku czci błogosławionego Jana Dunsa Szkota, patrona seminarium.

Modlitwy zakończyły się uroczystym błogosławieństwem i pieśnią na cześć Maryi Tota Pulchra, jako że owa okoliczność wypadła w sobotę, a ponadto trzynastego dnia miesiąca, w który wspólnota Kościoła Katolickiego oddaje szczególną cześć Matce Bożej ze względu na objawienia w Fatimie.

Nabożeństwo poprowadził diakon Norbert. Natomiast wszyscy alumni  mieli niepowtarzalną okazję, aby złożyć Bogu podziękowanie za cały miniony semestr wysiłku intelektualnego i prosić o potrzebne łaski oraz o światło Ducha Świętego na rozpoczynający się 15 lutego drugi semestr zmagań.


Uroczyste obchody uświetniła obecność Ministra Prowincjalnego o. dra Filemona Janka oraz Wikariusza Prowincjalnego dra Borysa Soińskiego. Obecni byli również profesorowie, którzy wykładają we wronieckim seminarium, a także sympatycy i dobrodzieje klasztoru.

br. Kacper Grys OFM