Franciszkanie – Uganda: Matugga – Fransisko Feast

Dla mieszkańców parafii w Matugga uroczystość św. Franciszka rozpoczęła się już w niedzielę 2. października br i była Dniem Parafii. Święty z Asyżu jest patronem najmłodszej parafii w diecezji Kampala.
Podczas Eucharystii poprowadzonej przez Wikariusza Generalnego Archidiecezji – Ks. Charlsa Kasibante sakrament małżeństwa przyjęli Kirigwaggyo oraz Faridah (Klara). Dzień wcześniej przeszła z Islamu na Katolicyzm i przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej.

Uroczystość była podniosła także dlatego, że w plemieniu Baganda tylko nieliczni decydują się na sakramentalne "tak". W 2011 roku to druga para, która zawarła związek małżeński we franciszkańskiej parafii. W tym samym czasie zakonnicy udzielili ponad 230 chrztów.

Eucharystia zakończyła również "pilotażowy" program kursu Alfa w archidiecezji Kampala. Wielu uczestników dawało świadectwo nowego spojrzeniem na wiarę i konkretnych zmian w ich życiu.

Wyjątkowymi gośćmi w Matugga była tego dnia czteroosobową grupę polaków z Duszpasterstwa Akademickiego "Na Miasteczku" w Krakowie. Przyjechali, aby przygotować studentów do prowadzenia kursu Alfa na największych uniwersytetach Ugandy. 3. października polska ekipa wraz z o. Marianem rozpocznie posługę w muzułmańskiej uczelni "Kampala International University". Będzie pracować ze studentami, którzy w przyszłości poprowadzą kursy ewangelizacyjne na swoich uczelniach.
 
Parafialny Dzień Św. Franciszka to również finał loterii fantowej, z której dochód przeznaczony jest na budowę nowego kościoła. Losy, każdy w cenie za 1000 szylingów (równowartość ok. 1 złotego), były sprzedawanie w wielu parafiach stolicy przez grupę ponad 70 osób. Przez ponad miesiąc parafianom udało się sprzedać ponad 9 tysięcy losów.

Ku zaskoczeniu wielu osób, główna nagroda loterii – Motocykl BAJAJ – przypadła właścicielce domu, w którym obecnie mieszkają franciszkanie. Jak zapewnia o.Marian (przewodniczący komisji) nie ma jednak mowy o jakiejkolwiek korupcji lub nadużyciach. O wygranej zdecydował "los".

W przeddzień uroczystości św. Franciszka, młodzież z parafii poprowadziła nabożeństwo Transitus, do którego przygotowania trwały kilka tygodni.

o. Wojciech Ulman

Więcej (zdjęcia) na: www.zakonfranciszkanow.pl