Franciszkanie: uroczytość patronalna we Wronkach

091108c.jpg Zgodnie z utartym już zwyczajem, przeradzającym się powoli w tradycję, 7 listopada bieżącego roku po raz kolejny świętowano we Wronkach obchody ku czci bł. Jana Dunsa Szkota, patrona franciszkańskiego Wyższego Seminarium Duchownego, będącego integralną częścią tamtejszego obiektu klasztornego.


Rzeczone obchody rozpoczęły się
uroczystą Mszą świętą, pod przewodnictwem  ojca Borysa Soińskiego (
wikariusza naszej prowincji). Ojciec Borys, nawiązując do liturgii
Słowa, wygłosił przejmującą homilię, w której dotknął istoty bogactwa i
pieniądza jako takiego w kontekście współczesnych realiów.
 
Znaczącym
punktem patronalnego święta było również wygłoszenie przez ojca
Marceleo Pietryję, franciszkanina, okolicznościowego referatu na temat
grzechu w Ezechielowych proroctwach o Izraelu.. Ojciec Marceli, jak sam
wspomniał, jest z Wronkami związany emocjonalnie, jako że po
święceniach prezbiteratu klasztor wroniecki był jego pierwszą placówką.
Aktualnie jednak autor nadmienionego referatu przynależy do Prowincji
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polsce z siedzibą w Katowicach
– Panewnikach. Uroczystości ku czci bł. Jana Dunsa Szkota zakończyły się w godzinach popołudniowych.
 
br. Kacper OFM