Nowy Prowincjał Polskich Sercanów

091108d.jpg Polska Prowincja Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa ma nowego przełożonego. Generał Zgromadzenia razem ze swoją Radą powołał na tą funkcję ks. dr Artura Saneckiego, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Nowy przełożony polskich Sercanów będzie kierował Prowincją przez najbliższe trzy lata.


Urodzony 29 grudnia 1965 r. w Częstochowie nowy Prowincjał, wstąpił
w 1984 r. do Zgromadzenia Księży Sercanów (SCJ), w którym w 1985 r.
złożył pierwszą profesję zakonną. W latach 1985-91 studiował filozofię
i teologię w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach,
uzyskując stopień magistra teologii pisząc pracę pt.: „Prymat papieski we współczesnym katolicko-anglikańskim dialogu ekumenicznym”.

W
1991 r. przyjął święcenia kapłańskie i był przez jeden rok wikariuszem
w parafii w Krakowie Palaszowie. W latach 1992-96 odbył studia na
Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zakończone uzyskaniem
licencjatu nauk biblijnych. W tym czasie studiował także na École
Biblique et Archéologique Française w Jerozolimie. W 1997 r. rozpoczął
studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie
uwieńczone obroną w 2003 r. pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem
o. prof. P. Grech’a OSA, pt.: Podejście kanoniczne: pomiędzy historią a
teologią, w poszukiwaniu nowego paradygmatu post-krytycznego. Analiza
metodologii kanonicznej B.S. Childs’a z katolickiego punktu widzenia.
Od 1998 r. został wykładowcą Pisma św. w Wyższym Seminarium Misyjnym
Księży Sercanów w Stadnikach, a w latach 2002-04 ojcem duchownym. Od
2004 r. pełnił posługę prefekta ds. studiów, a od 2005 r. był
wicerektorem seminarium. Był także redaktorem naczelnym periodyku
naukowego Sympozjum. Od 2004 r. jest członkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W 2006 r. został pracownikiem
naukowym na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W 2007
r. został II radnym prowincjalnym, a w 2008 r. rektorem Wyższego
Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. W tym samym roku
został adiunktem w Katedrze Hermeneutyki Bliblijnej i Judaistyki na
Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie. Nowy Prowincjał
posługuje się kilkoma językami, m.in. włoskim, francuskim, hiszpańskim,
angielskim i niemieckim. W prowadzeniu prowincji ks. Arturowi
Saneckiemu będą pomagać mianowani radni: wikariusz prowincjalny – ks.
Dariusz Salamon, drugi radny – ks. Jerzy Wełna, trzeci radny – ks.
Ryszard Krupa, czwarty radny – ks. Jan Strzałka.

Za: www.sercanie.pl.