Franciszkanie: Zarząd generalny obraduje w Łodzi

20 września w Sanktuarium Św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach rozpoczęły się obrady zarządu generalnego Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów), pod przewodnictwem generała Zakonu o. Marco Tasca. W trakcie trwających do końca września obrad dojdzie między innymi do spotkania ze wszystkimi przełożonymi wyższymi Zakonu w Europie Środkowo-Wschodniej.

 
 
Redakcja