Franciszkanin o psychologii

„Psychologiczne i pastoralne aspekty kapłaństwa” pod red. o. dra Borysa Soińskiego OFM w 5 tomie pt. "Edukacja. Teologia i Dialog", poświęcone są psychologicznym aspektom kapłaństwa. To owoc dialogu teologii i psychologii odbywającego się na obszarze psychologii pastoralnej.

Wiele zagadnień poruszanych w obrębie tej dyscypliny dotyczy także osób duszpasterzy, w szczególności dojrzałości ich osobowości i uwarunkowań rozwoju w wymiarze ludzkim. (Z wprowadzenia, o. dra Borysa Soińskiego OFM) Monografię można nabyć na Wydziale Teologicznym UAM, lub zamawiając drogą internetową.

o. Leonard Bielecki OFM