Francja: jedna Konferencja instytutów męskich i żeńskich

Wraz z zakończeniem wspólnego zebrania dwóch francuskich Konferencji zakonnych CSMF (żeńska) i CSM (męska), odbytego we Lourdes w dniach 19-21 listopada 2008 r., rozpoczęła swoje istnienie zjednoczona Konferencja Zakonników i Zakonnic we Francji CORREF.

Gromadzi ona wszystkie instytuty i kongregacje zakonne tego kraju, a więc 315 instytutów żeńskich i 162 instytuty męskie. CORREF ma stać się miejscem zjednoczenia, współpracy i wzajemnego wysłuchiwania się. Miejscem otwartej gościnności i objawiania żywotności Kościoła w jego sercu, ale także na jego granicach.

Przed zakończeniem spotkania powołano Radę wykonawczą nowej Konferencji w następującym składzie: przewodniczący br. Nicolas Capelle (brat szkolny), wiceprzewodniczacy: s. Chantal Parmentier (salwatorianka) i s.Florence de la Villéon (Stow. Sacro Cuore). Rada rozpocznie swoje funkcjonowanie od 1 stycznia 2009 r.

red.