Kapituła polskich sercanów

„Prowincja w obliczu przemian społecznych i religijnych. Wyzwania, szanse i zagrożenia” – to temat rozpoczętej 17 listopada br. w domu prowincjalnym w Warszawie XI Kapituły Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów.

Uczestniczyło w niej 31 delegatów reprezentujących różne wspólnoty prowincji. Kapitule przewodniczył prowincjał ks. Tadeusz Michałek, a delegatem o. Generała jest radny generalny ks. Zbigniew Bogacz. Kapitułę zaszczycili swoją obecnością ordynariusz diecezji warszawskiej abp Kazimierz Nycz i kard. Stanisław Nagy SCJ.

Ksiądz Arcybiskup podzielił się m.in. uwagami na temat obecności zakonników w życiu Kościoła lokalnego oraz wpływu przemian polityczno-społecznych na religijność Polaków. Natomiast, ks. kard. Nagy zwrócił uwagę na konieczność patrzenia w przyszłość, ale ze świadomością, że jesteśmy kontynuatorami dzieł naszych poprzedników.

Zmiany kulturowe i mentalnościowe, których jesteśmy świadkami, domagają się odważnej odpowiedzi także od wspólnot życia konsekrowanego. Podjęto więc nad nimi pogłębioną refleksję. Obrady przenikało przekonanie, że z Bożą i braterską pomocą łatwiej odnajdzie się nowe sposoby przekazywania prawdy o prymacie cywilizacji miłości tak, aby stała się ona bliższa współczesnemu człowiekowi.

Obrady kapituły zakończyły się 27 listopada br.

ks. Grzegorz Piątek SCJ