Ghana: Franciszkanie w żałobie

Kustodia franciszkańska w Ghanie (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych) poniosła na początku tego roku dużą stratę. W wypadku samochodowym zginęli dwaj kapłani, o. Emilio Gallo OFMConv i o. Peter Kuupine OFMConv.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 stycznia w Effiakuma (Ghana).

Franciszkanie zginęli w wypadku samochodowym, spowodowanym pęknięciem opony, który zdarzył się 5 stycznia, w północnej części Ghany (Afryka środkowo-zachodnia). O. Emilio Gallo był rektorem kleryków z wyższego seminarium duchownego w Accra, o. Peter Kuupine był przełożonym (gwardianem) wspólnoty w Saltpond. W wypadku zginęła ponadto siostra zakonna i jedna osoba świecka.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 stycznia br. w kościele Chrystusa Króla w Effiakuma (Takoradi). Obecność biskupów, kapłanów, osób zakonnych oraz wielu osób świeckich była dowodem wdzięczności za dobro, jakiego na rzecz Kościoła w Ghanie dokonali zmarli franciszkanie. Ciała zakonników zostały pochowane na cmentarzu w Saltpond, przy centrum duchowości franciszkańskiej.

Kustodię prowincjalną w Ghanie tworzą zakonnicy należący do Federacji Afrykańskiej zakonu franciszkanów (African Federation of Conventual Friars – AFCOF). W jej skład wchodzą ponadto: Prowincja zambijska, Kustodia prowincjalna Kenii (Prowincji gdańskiej) i Delegatura prowincjalna Tanzanii (Prowincji warszawskiej).

W 1976 roku dwie różne jurysdykcje zakonu franciszkanów rozpoczęły obecność misyjną w Ghanie: padewska Prowincja św. Antoniego i amerykańska Prowincja św. Antoniego. Te dwie misje zostały złączone w 1994 roku w jedną Kustodię prowincjalną pod zarządem Prowincji padewskiej.

Misja Prowincji amerykańskiej otworzyła domy przeznaczone do działalności duszpasterskiej i wydawniczej, zaś misja Prowincji włoskiej zajęła się formacją oraz animacją duchową klarysek i świeckich. W 2001 roku zakonnicy z Ghany otworzyli nową misję w sąsiadującym z tym krajem Burkina Faso. Pracują w niej zakonnicy z Włoch (z Prowincji Abruzzo) i z Polski (z Prowincji warszawskiej). To jedyna misja franciszkanów w krajach języka francuskiego.

za: www.franciszkanie.pl