Rzym: Spotkanie nowych prowincjałów franciszkańskich

W poniedziałek, 19 stycznia br., rozpoczęło się w Rzymie tygodniowe 6. spotkanie nowych ministrów prowincjalnych i kustoszów z ministrem generalnym i zarządem Zakonu Braci Mniejszych.


Tradycja spotkań rozpoczęła się po kapitule generalnej w 2003 roku. Minister generalny o. José Rodríguez Carballo OFM wyjaśnił przybyłym, że celem ich obecności jest m.in. dzielenie się radością i problemami związanymi z ich urzędem, poznanie mechanizmów pracy i posługi w Kurii Generalnej, spotkanie bezpośrednie z ministrem generalnym i podjęcie refleksji nad rolą dzisiejszych autorytetów. Prócz członków zarządu generalnego, w spotkaniu bierze udział 24 ministrów prowincjalnych i kustoszów.

za: www.franciszkanie.com