Guanelliańska Dyskoteka Ciszy w klasztorze!

W sobotę 5 marca o godz. 21.00 w Skawinie koło Krakowa, w domu
zakonnym OO. Guanellianów zgromadziła się grupa prawie 40-stu osób:
młodzieży, studentów oraz starszych, aby spędzić karnawałową noc
na…Dyskotece Ciszy.
Ta całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu, dla młodzieży i nie tylko,
jest propozycją pójścia pod prąd panującej modzie na spędzanie sobotnich
nocy, a zwłaszcza w czasie karnawału.

 
Spotkanie modlitewne rozpoczęło się o 21.00 rozważaniem Słowa Bożego
metodą "lectio divina". Tym razem był to fragment Ewangelii Św. Jana o
Eucharystii. Odkrywaliśmy rolę Eucharystii jako naszego "Raju na ziemi" –
jak mawiał ks. Alojzy Guanella. Tegoroczne rozważania guanelliańskiej
dyskoteki ciszy prowadzą szlakiem duchowości błogosławionego Alojzego
Guanelli, którego Ojciec Św. Benedykt XVI ogłosi świętym 23 października
br.Stąd też comiesięczna Dyskoteka Ciszy jest wielką nowenną
przygotowującą nas na to szczególne wydarzenie. Staramy się w trakcie tych
modlitewnych spotkań przybliżyć mało jeszcze znaną w naszej ojczyźnie
duchowość miłości
miłosiernej księdza Alojzego Guanella. Śpiew kanonów z Taize refleksyjnie
wprowadził w drugą część spotkania: Wielką Modlitwę
Nocy. Milcząca adoracja Jezusa Eucharystycznego rozpoczęła ostatni, ale
najważniejszy moment dyskoteki ciszy, który trwał do 6.00 rano w
niedzielę. Zakończony błogosławieństwem i celebracją Mszy Św.
 
Guanelliańska Dyskoteka Ciszy jest bowiem okazją bardzo osobistego
spotkania z Jezusem i Jego Żywym Słowem w nocnej ciszy.To czas na poznanie
siebie w świetle Bożego Słowa. To okazja do rozmowy z kapłanami oraz
możliwość gruntowniejszej spowiedzi św.
 
Kolejna Dyskoteka Ciszy, na którą serdecznie zapraszamy, odbędzie się 2
kwietnia o godz. 21.00. Zapraszamy!
 
ks. Wiesław Baniak sdc