III Zebranie Regii Matki Bożej Miłosierdzia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

091119a1.jpg W Rio de Janeiro odbywa się III Zebranie Regii Matki Bożej Miłosierdzia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Potrwa ono do 20 listopada. Bierze w nim udział 27 pallotynów, z których 19 to polscy misjonarze pracujących w stanach Rio de Janeiro, Minas Gerias, Amazonia oraz w Portugalii. Zebranie rozpoczęło się 16 listopada w święto patronki Regii Matki Bożej Miłosierdzia i zostało otwarte przez przełożonego pallotynów w Rio de Janeiro ks. Jan Piotr Stawicki SAC.

W zebraniu uczestniczy wice prowincjał prowincji Zwiastowania Pańskiego
z Poznania ks. Lesław Gwarek SAC. Zebranie Regii jest zwołane, zgodnie
z prawem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jest zwołane raz na
trzy lata. Uczestniczą w nim członkowie po wiecznej profesji. Celem
zebrania jest refleksja nad obecną sytuacją pallotynów w Brazylii oraz
spojrzenie na prowadzoną prace duszpasterską w świetle potrzeb Kościoła
w Brazylii. Podczas zebrania zostaną podjęte decyzję dotyczące
inicjatyw apostolskich oraz nowych sposobów administracji Regii.
Tegoroczne zebranie jest również spotkaniem przygotowawczym do XX
Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, które
odbędzie się w dniach 20 wrzesień   15 październik 2010 w Ariccia we
Włoszech.
 
091119a.jpg

Regia Matki Bożej Miłosierdzia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
w Rio de Janeiro powstała 22 stycznia 2002 roku jako regia zależna  od
prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Historia Regii jest
krótka, ale w niej zawiera się misyjna praca polskich pallotynów,
którzy przybyli do Brazylii 5 kwietnia 1973 roku. Obecnie regia jest
tworzona przez 34 księży 6 kleryków i 5 nowicjuszy. Obecnie członkowie
Regii pracują w dwudziestu dwóch z których 16 znajduje się w Brazylii i
6 w Portugalii. Zadaniem polskich pallotynów jest szeroko pojęta pomoc
Kościołowi lokalnemu w formowaniu świeckich liderów. Owocem prac
duszpasterskich podjętych przez misjonarzy regii Matki Bożej
Miłosierdzia jest wyświęcenie jedenastu lokalnych księży. Silnym
akcentem duchowości polskich pallotynów pracujących w Brazylii jest
krzewienie Miłosierdzia Bożego, jego przejawem jest wybudowanie i
prowadzenie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Rio de Janeiro oraz
wydawanie kwartalnika poświęconego tematyce miłosierdzia.

Zdjęcia z zebrania są dostępne tutaj.

 
Ks. Artur Karbowy SAC