ISKK: Siostry zakonne – druga siła w Kościele

091214a.png Jest ich w Polsce prawie tyle samo ilu księży diecezjalnych. Siostry zakonne są jednak bardzo zróżnicowane w formie swego życia oraz działalności. To sprawia, że nie jest łatwo ustalić ile sióstr żyje w polskim Kościele. Z drugiej jednak strony ta różnorodność charyzmatów sprawia, iż silniej oddziałują na środowiska w których żyją.


W Polsce jest ponad 22 tys. sióstr zakonnych i chociaż ich
liczba jest nieco mniejsza niż księży diecezjalnych, to jednak znacznie łatwiej
spotkać siostrę zakonną w habicie na ulicy niż księdza w sutannie. Oprócz
sióstr habitowych istnieje również wiele zgromadzeń bezhabitowych („skrytek”)
które często nie chcą ujawniać swojej zakonnej tożsamości.

W 1996 Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
rozpoczął prace nad wykazem Sióstr i palcówek Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.
Prace trwały ponad 10 lat. Do ich zakończenia przystąpiono w 2007 roku.
Uzyskano 17 tys. danych dotyczących sióstr zakonnych i ponad 2 tys. danych
dotyczących placówek zakonnych w Polsce. Jak zaznacza ks. Witold Zdaniewicz SAC
dyrektor ISKK, „dane w przygotowanym spisie obejmują 78% wszystkich sióstr
zakonnych w Polsce”.

Dzięki inicjatywie ISKK już nie tylko księża i bracia
zakonni posiadają swoje spisy. I chociaż zebrane dane są niepełne, z pewnością
przyczynią się do pełniejszego ukazywania wielkiej roli jaką pełnią siostry
zakonne w polskim Kościele.

Ks. W. Sadłoń/KAI

Za: InfoSAC 12/12/2009