Petersburg: Spotkanie Kustodii rosyjskiej

091214c.png Trzydniowe spotkanie braterskie rosyjskiej Kustodii generalnej św. Franciszka Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych zakończyło się 5 grudnia br. Uczestniczyli w nim delegaci generała zakonu: wikariusz generalny o. Jerzy Norel i asystent generalny CEO o. Jacek Ciupiński z Rzymu.
Spotkanie braterskie odbywało się w Petersburgu w dniach 3-5 grudnia br. Wzięli w nim udział franciszkanie pracujący obecnie w sześciu miastach Rosji: Astrachaniu, Czerniachowsku, Eliście, Kałudze, Moskwie i Petersburgu.

Zakonnicy pochodzą z Rosji, Polski oraz z krajów należących niegdyś do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
 
Celem spotkania było omówienie projektu dla Kustodii na najbliższe
lata, który zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej Kapitule
kustodialnej. Na zakończenie spotkania, 5 grudnia, odbyły się święcenia
prezbiteratu. Święcenia kapłańskie przyjął o. diakon Andriej Buko
OFMConv, udzielił ich biskup pomocniczy archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej o. Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv.

Franciszkanie
pracowali na terenach Rosji już w XIII wieku. W czasach komunistycznej
dyktatury w XX wieku zakon, podobnie jak cały Kościół, był
systematycznie i planowo niszczony. Odradzanie zakonu datuje się od
1993 roku. W 2001 roku powstała generalna Kustodia rosyjska pw. św.
Franciszka z Asyżu.

OFMConv Rzym / wp

Na zdjęciu, o. dk Andriej Bukow przyjmuje święcenia kapłańskie na
zakończenie spotkania braterskiego Kustodii Rosyjskiej, Petersburg 5
grudnia br. / fot. OFMConv Rzym.

Za: www.franciszkanie.pl.