Tragiczny dzień wprowadzenia stanu wojennego

znicz3.png 13 grudnia, w 28. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze tradycyjnie została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. Eucharystii o godz. 15.30 przewodniczył ks. Ryszard Umański, kapelan częstochowskiej „Solidarności”.
„Gromadzimy się w Kaplicy Obrazu Matki Bożej Królowej Polski, aby 13 grudnia modlić się w intencji naszej Ojczyzny" – mówił na początku Mszy św. ks. Ryszard Umański.

"W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na ołtarzu Chrystusowej ofiary
kładziemy nasz ból, nasze rozczarowania, ale i kładziemy naszą wielką
ludzką nadzieję, że wywalczona przez cierpienia, przez uwięzienia,
przez internowania wolność naszej Ojczyzny zaowocuje”.

W modlitwie powszechnej
modlono się: za Ojczyznę, aby przezwyciężyła wszystkie zaistniałe
zagrożenia, za naród, a także w intencji wszystkich tych, którzy oddali
swoje życie w obronie wolności i swobód w naszej Ojczyźnie, w intencji
ofiar stanu wojennego.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele częstochowskiej
„Solidarności” na czele z przewodniczącym Mirosławem Kowalikiem oraz
Stowarzyszenia WIR, którzy przybyli z różnych części kraju.

„Nie chcemy obchodzić rocznicy stanu wojennego, bo nie jest to
żadna uroczystość, ani żadne święto, chcemy natomiast obchodzić pamięć
o ludziach, którzy ponieśli najwyższe konsekwencję swojej walki o wolną
Polskę – podkreśla Mirosław Kowalik
– Przypłacili to zdrowiem, rozbiciem rodzin, wieloletnim więzieniem,
internowaniem, ale konsekwencjami także później, bo trudności ze
znalezieniem pracy, bo był taki ‘wilczy bilet’, bo niektórzy się
ukrywali, a niektórzy mieli konsekwencje później po wprowadzeniu stanu
wojennego przez długie lata”.

Po Mszy św. złożone zostaz kwiaty pod tablicą „Solidarności” w
Kaplicy Matki Bożej. W ostatnich latach na placu przed Jasną Górą przy
Alei Sienkiewicza zapalano znicze tworząc z nich krzyż, ciągnący się od
figury Matki Bożej do pomnika ks. Jerzego Popiełuszki. To właśnie tam w
1981 roku mieszkańcy Częstochowy zapalali znicze jednocząc się z
internowanymi.

Dokładnie 25 lat temu, w dniu ogłoszenia stanu wojennego, w
godzinach rannych Prymas Polski kard. Józef Glemp przyjechał na Jasną
Górę. W przemówieniach wygłoszonych tego dnia w sanktuarium Prymas
Glemp nie krył swojego bolesnego przeżywania faktu ogłoszenia stanu
wojennego. Wzywał jednak do rozważnego postępowania i zachowania
spokoju. Przemawiał wtedy do młodzieży i studentów NZS-u zgromadzonych
w sanktuarium.

Tego dnia w Watykanie Ojciec Święty Jan Paweł II, nawołując do
modlitwy w intencji Polski, powiedział: „Trzeba uczynić wszystko, aby w
pokoju budować przyszłość Ojczyzny. W obliczu zbliżającego się
600-lecia Jasnej Góry, polecam Polskę i wszystkich Polaków Tej, Która
dana jest Narodowi ku obronie”.

Następnego dnia, 14 grudnia, paulini odprawili specjalną Mszę św. w
intencji Ojczyzny o godz. 17.30. Choć później została zmieniona godzina
jej odprawiania – na 15.30, to właśnie na pierwszy dzień stanu
wojennego datuje się rozpoczęcie odprawiania codziennych Mszy św. w
intencji Ojczyzny w Kaplicy Matki Bożej.

Warto przypomnieć, że w pierwszych dniach stanu wojennego działacze
„Solidarności” zredagowali na Jasnej Górze swoją pierwszą podziemną
ulotkę.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/ mś

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.