Salezjanie przygotowują się do uroczystości 18 grudnia

091214d.png Pozostało już niewiele czasu do zakończenia obchodów 150-lecia założenia Zgromadzenia Salezjańskiego. 18 grudnia, dzień upamiętniony na protokole zredagowanym przez ks. Alasonattiego, przypomina spotkanie oraz decyzję Ks. Bosko i niektórych z jego wychowanków, by “ustanowić się w Towarzystwo lub Zgromadzenie, które mając na celu wzajemną pomoc w osobistym uświęceniu, postanawia sobie rozwijać chwałę Bożą i zbawienie dusz, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących kształcenia i wychowania”.


Rok “łaski”, jak go określił Przełożony Generalny w Liście
ogłaszającym obchody z dnia 24 czerwca 2008 roku, kończący się 18
grudnia odnowieniem Ślubów zakonnych Salezjanów; “droga duchowa i
duszpasterska”, która ma sprawić, że synowie Ks. Bosko, a wraz z nimi
poszczególne grupy Rodziny Salezjańskiej, wzmogą jeszcze bardziej swoje
zaangażowanie na rzecz wychowania i ewangelizacji młodzieży, zwłaszcza
najbiedniejszej i opuszczonej.

Uroczystość 18 grudnia będzie się charakteryzować pewnymi wspólnymi momentami. Przypomniał o tym w wywiadzie udzielonym ANS sam ks. Francesco Cereda, Radca ds. Formacji i koordynator Komisji obchodów 150-lecia.

18 grudnia Salezjanie, odnawiając swoje śluby zakonne i spełniając wymagane warunki, mogą uzyskać odpust zupełny,
jak to postanowiła Penitencjaria Apostolska, “aby – co było przedmiotem
prośby Przełożonego Generalnego – na współbraci Towarzystwa
Salezjańskiego otwarła się jak naszerzej szczodrobliwość Boża, a tym
samym mogli zaczerpnąć obfitych owoców duchowych”.

Ks. Chávez chciał być obecny przy każdym salezjaninie poprzez List i video – Nasza konsekracja – które powinno poprzedzić ceremonię odnowienia ślubów.

www.infoans.org

Za: www.salezjanie.pl.