Orioniści: konsekracja biskupia ks. G. D’Ercole

091117b.jpg 12 grudnia w Watykanie ks. Kard. Bertone przewodniczył konsekracji biskupiej 3 nowych biskupów, wśród nich oriońskiego współbrata ks. G. D’Ercole, który pracował przez wiele lat w Watykanie. Dwaj inni biskupi to bp. J. Laffitte i bp. M. Toso. Natomiast współkonsekratorami byli bp. R. Martino i bp. G. Molinari (arcybiskup Aquilii).

Wśród uczestników liturgii byli obecni licznie zgromadzeni współbracia zakonni na czele z ks. Generałem F. Peloso oraz biskupi Orioniści: bp A. Uriona, bp. A. Gemma. Polską Prowincję reprezentował ks. Prowincjał A. Wita i ks. K. Poręba.