Izrael: Jezuita zastąpił o. Pizzaballę

Nowym wikariuszem dla katolików języka hebrajskiego w patriarchacie łacińskim Jerozolimy został jezuita o. David Neuhaus SJ. Na tym stanowisku zastąpił franciszkanina o. Pierbattistę Pizzaballę OFM.

O. David Neuhaus (na zdjęciu / fot. passia.org) ma 41 lat, pochodzi z rodziny żydowskiej. Jest wykładowcą Pisma świętego w seminarium duchownym w Beit Dżala i na uniwersytecie w Betlejem. Do tej pory był sekretarzem generalnym wikariatu dla katolików języka hebrajskiego w Izraelu. Od 2007 roku kieruje wspólnotą katolików w Hajfie.

Wikariat dla katolików języka hebrajskiego w Izraelu powstał w 1955 roku, należy do patriarchatu łacińskiego w Jerozolimie. Katolicka wspólnota żydowska w Izraelu nosi nazwę Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła. Należą do niego cztery ośrodki duszpasterskie w Hajfie, Beer-Szebie, Jerozolimie i Tel-Awiwie, gdzie znajdują się największe skupiska hebrajskojęzycznych katolików.

O. Neuhaus na stanowisku przełożonego wikariatu dla katolików języka hebrajskiego zastąpił franciszkanina o. Pierbattistę Pizzaballę OFM, który od 2004 roku pełni urząd kustosza franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.

W Izraelu żyje ok. 7 mln ludzi, z czego ok. 140 tys. to chrześcijanie należący do kilkunastu Kościołów: katolickich, prawosławnych i protestanckich. Katolików jest ok. 12 tys., mają pochodzenie arabskie i mieszkają głównie na północy kraju. Liczbę katolików języka hebrajskiego szacuje się na 200 do 400 osób.

wp

Więcej na www.franciszkanie.pl