Jasna Góra: 10. Forum Młodzieży Szkół Katolickich

„Wolność jest w nas. Co znaczy być prawdziwie wolnym?" nad tym tematem zastanawiają się uczestnicy Jubileuszowego 10. Forum Młodzieży Szkół Katolickich, trwającego w środę, 15 września na Jasnej Górze. W sanktuarium zgromadziło się ponad 2 tys. osób. 

 
Uczniów powitał ks. dr Adam Kostrzewa, przewodniczący Rady Szkół Katolickich. Do południa młodzi uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego o wolności mówili: Krzysztof Ziemiec, dziennikarz i prezenter telewizyjnych „Wiadomości" oraz Aleksandra i Marcin Sawiccy – małżeństwo prowadzące placówkę doskonalenia nauczycieli, natomiast ks. dr Marek Studenski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Bielsko-Żywieckiej podjął refleksję nt. „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść".

„Tematyka bardzo ważna, problem wolności w wychowaniu, w rozwoju młodego człowieka. Na ten sam problem spojrzał kapłan, dziennikarz i małżeństwo – mówi s. Maksymiliana Wojnar z Zarządu Rady Szkół Katolickich – Chodzi o wolność ‘do’, nie wolność ‘od’ – wolność do czynienia dobra, do bycia dobrym".

O godz. 13.30 Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Marek Studenski.

W programie znalazł się także: koncert patriotyczny chóru szkół katolickich z Rzeszowa, następnie o godz. 16.15 – Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich, potem modlitwa przy pomniku Jana Pawła II. Na zakończenie Forum pielgrzymi otrzymają błogosławieństwo „na życie w wolności prawdziwej".

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach katolickich kształciło się ponad 55 tys. uczniów.

„Tutaj kształtują nasze człowieczeństwo, i dla mnie to jest bardzo ważne – podkreśla Kasia, uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie – Podoba mi się to, że nauczyciele interesują się nami, mamy możliwość nauki w małym gronie osób".

Łukasz Bochnek z Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie mówi: „Wybrałem szkołę, która stwarza mi możliwość formacji zarówno duchowej, jak i rozwój intelektualny. Szkoła spełnia moje oczekiwania".

Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich jest stałą, międzyszkolną formułą pracy wychowawczej, adresowaną do najstarszych wiekowo uczniów. I Forum Młodzieży Szkół Katolickich zorganizowano na Jasnej Górze 21 września 2001 r.

o. Stanisław Tomoń

Zobacz też: www.rsk.edu.pl

Za: www.jasnagora.com