Salezjanie: Nominacja biskupia księdza dal Covolo

Ojciec Święty Benedykt XVI wyniósł 15 września, do godności biskupiej ks. Enrico dal Covolo, przydzielając mu stolicę tytularną Eraclea.
p Enrico dal Covolo, ostatnio mianowany przez Ojca Świętego Rektorem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, przyjmie sakrę biskupią w dniu 9 października z rąk kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Watykanu, przy ołtarzu papieskim w Bazylice św. Piotra.

 
Przełożony Generalny Salezjanów, ks. Pascual Chávez, zaraz po otrzymaniu tej wiadomości, przesłał telegram gratulacyjny na ręce ks. dal Covolo, dziękując mu za jego kompetentną posługę dziekana i Wicerektora, a także Postulatora ds. Beatyfikacyjnych i Kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej, życząc mu owocnego apostolatu wychowawczo-duszpasterskiego na Uniwersytecie Laterańskim.
 
ANS – Rzym