Jasna Góra: działa wakacyjny ośrodek powołaniowy

Zgodnie ze zwyczajem, w okresie letnim w Sanktuarium czynny jest Jasnogórski Ośrodek Powołań. Znajdujący się przed wejściem do kaplicy św. Józefa na Halach ośrodek, służy przede wszystkim młodym ludziom w rozeznawaniu życiowego powołania.

Jest on także miejscem przypominającym o konieczności modlitwy za kapłanów i siostry zakonne.

Siostra Paulina ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej z Kielc, która obecnie pełni dyżur w ośrodku powołaniowym podkreśla, że troską wszystkich posługujących w placówce jest pomoc młodemu człowiekowi poznać jego miejsce na ziemi. – Każdy ma swoją drogę, może to być małżeństwo lub życie konsekrowane, ważne, aby dobrze wybrać. Jeśli ktoś jest niezdecydowany, podsuwamy mu modlitwę o rozeznanie swojej przyszłości – powiedziała niepokalanka.

Siostra podkreśla, że w ośrodku można znaleźć informacje o ponad 150 zakonach i zgromadzeniach posługujących w Kościele. Każde zgromadzenie ma swoją półkę, gdzie może zostawić swoje foldery, gazetki, broszury. Są tam też albumy, które zawierają zdjęcia i informacje o historii zakonu czy zgromadzenia, jego posłannictwie. Stanowią zachętę, głównie dla młodych, by wybrać konkretną posługę.

Wobec spadku liczby powołań s. Paulina zachęca do szczególnej modlitwy o „nowych robotników Pana”. – Chcemy korzystać z bogactw duchowych, jakie pomagają nam otrzymywać księża i siostry, dlatego trzeba się modlić bardzo gorliwie o nowe powołania – dodała.

Osoby pełniące dyżury w Ośrodku Powołaniowym każdego dnia o godz. 14.00 na Wałach Jasnogórskich prowadzą rozważania Drogi Krzyżowej w intencji kapłanów, zakonników i sióstr oraz o nowe, liczne i święte powołania.

Jasnogórski Ośrodek Powołaniowy czynny jest każdego dnia w godz. od 9.00 do 17.00. Dyżury podejmują przedstawiciele wielu zakonów, instytutów i seminariów.

Jasnogórski Ośrodek Powołań powstał w 1972 r. z inicjatywy Komisji Episkopatu ds. Misji. Pierwszymi opiekunami byli urszulanka s. Elżbieta Okulicz, ks. Bernard Weideman, salezjanin, a z ramienia Jasnej Góry o. Hadrian Lizińczyk, paulin. Obecnie ośrodkiem tym kierują kolejni duszpasterze powołań Zakonu Paulinów.

za: www.ekai.pl