Ukraina/Czechy: Wakacyjna formacja franciszkanów

Okres wakacyjny to dla franciszkanów z terenu Europy Wschodniej (CEO) czas na pogłębienie formacji zakonnej. Na Ukrainie odbył się kurs dla formatorów, a w Czechach trwa kurs w ramach zakonnej formacji ciągłej.

Drugi wakacyjny kurs dla formatorów odbywał się w dniach 30 czerwca – 5 lipca we Lwowie na Ukrainie. Uczestniczyło w nim ośmiu zakonników z Polski, Słowacji i Ukrainy oraz asystent generalny CEO o. Jacek Ciupiński z Rzymu. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń wychowawczych, poznania sytuacji tamtejszego Kościoła i miejsc pracy franciszkanów.

Doświadczeniami z zakresu pracy formacyjnej na Ukrainie dzielili rektor seminarium pallotynów we Lwowie ks. Grzegorz Marczuk oraz przełożony fundacji greckokatolickiej Zakonu Braci Mniejszych na Ukrainie o. Justyn Horodechnyi.

„Bardzo pożyteczne i inspirujące było spotkanie z o. Jonaszem Jozefem Maximem, studytą z Ławry Uniewskiej, który poprzez własne świadectwo wskazał na prymat życia duchowego w formacji i na dużą rolę prowadzenia duchowego” – relacjonuje sekretarz ds. formacji CEO o. Tomáš Lesňák.

1 lipca w Krnowie (Czechy) rozpoczął się kurs formacyjny dla franciszkanów z trzech polskich prowincji i kustodii słowackiej, będących co najmniej dziesięć lat po profesji wieczystej. Gospodarzem spotkania jest o. Stanisław Gryń, gwardian klasztoru w Krnowie, a koordynatorem kursu jest o. Bogdan Kocańda z Rychwałdu koło Żywca.

Jak mówi jeden uczestników kursu o. Radosław Długi, „formacja upływa pod znakiem modlitwy, wykładów, warsztatów, rekolekcji, pielgrzymki do miejsc franciszkańskich i wypoczynku w radosnej braterskiej atmosferze”.

za: www.franciszkanie.pl