Jasna Góra: Sympozjum duszpasterzy: młodzież, blokowiska, narkomania

091107a.jpg 17. Sympozjum Duszpasterzy Katolickich Ośrodków i Wspólnot pomagających Ludziom Uzależnionym rozpoczęło się w piątek, 6 listopada na Jasnej Górze. Dwudniowe spotkanie przebiega pod hasłem: „Praca wśród młodzieży z blokowisk zagrożonej narkomanią”.
Duszpasterzom towarzyszy bp Antoni Długosz z Częstochowy, delegat Episkopatu ds. duszpasterstwa młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

„Chcemy przybliżyć ludziom, którzy pochylają się nad tragedią
człowieka, specyfikę społeczną, jaka wiąże się z tzw. blokowiskami –
wyjaśnia bp Antoni Długosz
Chcemy też pokazać, że w środowisku działają służby socjalne, które są
sprzymierzeńcami w pracy z tymi ludźmi, a także dowiedzieć się, jakie
są oczekiwania tych osób, które służąc młodzieży w tych blokowiskach,
liczą na jakąś specjalną pomoc. Pokażemy także propozycję Kościoła w
oparciu o program zgromadzeń salezjanów, którzy mają charyzmat posługi
wśród młodzieży, a także pokażemy pracę zorganizowanych zespołów, które
zajmują się tą właśnie grupą młodych ludzi”.

„Liczymy również na to, że swoimi uwagami podzieli się z nami
długoletni duszpasterz wśród narkomanów ks. Andrzej Szpak, który nam
jutro poprowadzi pracę w grupach. Będzie ukazywał szczególnie sprawy
związane, mówię w cudzysłowie, z porażkami w posłudze dla ludzi
uzależnionych, by zahartować tych, którym się wydaje, że jeżeli
wszystko poświęcą dla człowieka z marginesu, ten człowiek może w
pozytywny sposób odpowiedzieć, a taka jest właściwie posługa ludzi
służących uzależnionym, że ta posługa uczy ogromnej pokory – zaznacza
biskup – Możemy wszystko zrobić, oddać samego siebie, a według ocen
ludzkich niewiele może to być efektywne, stąd też często przypominam
wchodzącym w posługę uzależnionym, że każdy służący tym ludziom, musi
się uczyć wielkiej pokory i prosić Pana Boga o to, żeby mimo niezbyt
wielkich wyników działalności tych ludzi, nie zdradził i pozostał im
wierny”.

„Od formacji rodziców, także nauczycieli i wychowawców wiele
zależy, by przynajmniej ograniczyć w przyszłości procent ludzi, którzy
będą szukali zapomnienia w życiu uzależniając się od narkotyków” –
podkreśla bp Antoni Długosz.

Zebrani uczestniczyli we Mszy św. odprawionej o godz. 20.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Eucharystii przewodniczył i słowa homilii wygłosił bp Antoni Długosz. Podczas Mszy św. wysłuchano również świadectw osób uzależnionych, ich rodzin i bliskich.

Organizatorem sympozjum jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych „Betania” w Mstowie k. Częstochowy.

o. Stanisław Tomoń

BPJG / mn, mś