Łódź: Inspektorialny zjazd dyrektorów i proboszczów

salezjanie_logo.jpg 4 listopada w Łodzi odbył się jesienny zjazd dyrektorów i proboszczów z salezjańskiej Inspektorii św. Stanisława Kostki. Zjazd miał dwie części. Tematyka pierwszego dnia zjazdu oscylowała wokół problemów administracyjno-ekonomicznych. Drugą część zjazdu wypełniło świętowanie Inspektorialnego Dnia Jedności i Braterstwa Rodziny Salezjańskiej.

Ogólne wprowadzenie w pracę zjazdu stanowiło wystąpienie ks. insp.
Sławomira Łubiana uzasadniające potrzebę dyscypliny zakonnej
postrzeganej jako autentyczna troska o wierność naszym Konstytucjom i
Regulaminom. Ilustrując temat Ksiądz Inspektor odwoływał się do
konkretnych, bolesnych spraw, jakie musiało przeżywać nasze
zgromadzenie i do decyzji, jakie w związku z tymi sprawami podjęła
Kapituła Generalna 26.

Rozstrzygnięciom konkretnych problemów poświęcili swoje przedłożenia
zaproszeni goście. I tak, ks. Piotr Gozdalski zapoznał dyrektorów i
proboszczów ze stanowiskiem Ekonoma Generalnego w konkretnych sprawach
dotyczących obrotu nieruchomościami, ich zagospodarowania oraz z
prawidłowym przepływem i księgowaniem środków finansowych. Natomiast
eksperci świeccy mówili na temat podstawowych pojęć ekonomicznych
niezbędnych w sprawozdawczości finansowej dzieł salezjańskich.
Poruszyli również problematykę ubezpieczeń.

To gremium było naturalnym forum dla okresowego sprawozdania
finansowego inspektorii. Dokonał tego ks. Józef Pietrusik, ekonom
inspektorialny.

x. jak