Jubileusz 75 – lecia obecności i posługi chrystusowców we Francji

W czasie kapłańskich rekolekcji polonijnych duszpasterzy pracujących we Francji odprawianych w Lourdes, chrystusowcy duszpasterzujący w tym kraju zaakcentowali swój jubileusz. W przeddzień i w dniu 79. rocznicy powstania zgromadzenia (8 września 1932 r. – Kardynał Założyciel August Hlond podpisał dekret erygujący naszą zakonną wspólnotę) w sposób szczególny dziękowali Bogu za 75 lat obecności i posługi kapłanów i braci z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej na francuskiej ziemi, prosząc o siłę, Bożą łaskę i Jego błogosławieństwo na dalsze duszpasterzowanie.

Ta intencja towarzyszyła modlitwie w czasie Eucharystii sprawowanej w Grocie Objawień jak i wieczornej procesji różańcowej z lampionami. Kilka zdjęć tutaj.

Z okazji jubileuszu 75-lecia pracy we Francji wydano okolicznościowy biuletyn, który został rozprowadzony wśród współbraci kapłanów pracujących w ramach Polskiej Misji Katolickiej we Francji świętującej w tym roku jubileusz 175-lecia istnienia. Biuletyn będzie także rozprowadzany w duszpasterskich placówkach chrystusowców. Główne obchody jubileuszu obecności i posługi Towarzystwa Chrystusowego we Francji przewidziane są na niedzielę, 25 września o godz. 16 w kościele st Joseph w Aulnay-sous-Bois.