Jubileusze biskupów zakonnych

90 lat kończy we wrześniu kard. Stanisław Nagy, a 80 lat – abp Tadeusz Gocłowski.

 
16.09: 80. rocznica urodzin abp. Tadeusza Gocłowskiego

80 lat temu, 16 września 1931 r. w Piskach przyszedł na świat obecny senior archidiecezji gdańskiej abp. Tadeusz Gocłowski.


Święcenia kapłańskie w zgromadzeniu Księży Misjonarzy przyjął 24 czerwca 1956 r. w Krakowie. 23 marca 1983 r. został mianowany biskupem pomocniczym biskupa gdańskiego. Konsekrowany 17 kwietnia 1983 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Od 31 grudnia 1984 r. biskup gdański, a od 25 marca 1992 r. – arcybiskup metropolita gdański. Na emeryturze od 26 kwietnia 2008 r.

30.09: 90. rocznica urodzin kard. Stanisława Nagy’ego

30 września przypada 90. rocznica urodzin kardynała diakona Stanisława Nagy’ego. Jubilat przyszedł na świat w śląskiej, górniczej rodzinie. 8 lipca 1945 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusowego. Od 1958 r. aż do przejścia na emeryturę wykładał teologię fundamentalną na KUL. 13 października 2003 r. wyświęcony na arcybiskupa ze stolicą tytularną Holarensis. 21 października 2003 r. podniesiony do godności kardynalskiej przez papieża Jana Pawła II z diakonią kościoła Santa Maria della Scala (Matki Bożej na Schodach).

(md © Biuro Prasowe KEP 2011)

Za: www.episkopat.pl