Kanonizacja bł. ks. Stanisława Sołtysa (Kazimierczyka) 17 października br. w Watykanie

100222h.png 17 października 2010 r. odbędą się w Watykanie uroczystości kanonizacyjne 6 nowych świętych. Wśród nich znajdzie się Polak, bł. ks. Stanisław Sołtys (Kazimierczyk), kapłan z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas wczorajszego zwyczajnego konsystorza publicznego, którego obradom przewodniczył Ojciec Święty Benedykt XVI.

– Patrząc na biografię Kazimierczyka, widzimy, że był człowiekiem żyjącym na pełnych obrotach. W centrum jego życia wewnętrznego były: Msza św., Słowo Boże, modlitwa – podkreśla ks. Jarosław Klimczyk CRL. Szczególnie czcił Mękę Pańską, Matkę Bożą i św. Stanisława, biskupa. – Nie tylko dbał o innych, ale także bronił siebie i wiernych przed husytyzmem, nowinkami zagrażającymi Ewangelii, przed złym duchem. Na ambonie potrafił pociągnąć słuchaczy do zawierzenia się miłującemu Bogu, a także, nie raniąc innych, z miłością do człowieka mówił odważnie o grzechu, który odbiera szczęście – dodaje.

Przyszły polski święty Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem urodził się w 1433 r. w Kazimierzu. Teologię ukończył na Akademii Krakowskiej. W 1456 r. wstąpił do klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich przy kościele Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1462 lub 1463 r., po czym był kaznodzieją i spowiednikiem, a w klasztorze mistrzem nowicjatu i zastępcą przełożonego. Łączył życie kontemplacyjne z gorliwym duszpasterstwem i troską o najbiedniejszych. Zmarł w 1489 roku. Zgodnie z jego wolą pochowano go pod posadzką kościoła Bożego Ciała, "aby wszyscy mogli go deptać".

– Już w rok po śmierci przy jego grobie dokonało się 176 uzdrowień, które zostały udokumentowane. Do dziś tych niezwykłych interwencji było kilkaset lub nawet kilka tysięcy. Ludzie są uzdrawiani z wielu chorób, umacniani w realizowaniu trudnych obowiązków, podtrzymywani na duchu w ciężkich momentach życia. Dzięki skutecznemu wstawiennictwu Kazimierczyka odzyskują wiarę w Boga miłującego i są uzdrawiani ze zranień duchowych i psychicznych – podkreślają kanonicy regularni.

W 1993 r. Jan Paweł II potwierdził kult Stanisława Kazimierczyka i zaliczył go do grona błogosławionych. Jego kanonizacja odbędzie się już w październiku.

– Czasem ludzie pytają mnie, po co człowiekowi XXI wieku kanonizacja czternastowiecznego świętego? Otóż Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Lisieux 2 czerwca 1980 r. powiedział: "Niech mi jednak wolno będzie zauważyć, że święci właściwie się nie starzeją i nie ‚przedawniają’". Tak jest i z bł. Kazimierczykiem, dlatego że jego duchowość jest bardzo aktualna w XXI wieku – podkreśla ks. Jarosław Klimczyk CRL. – Wszyscy kanonicy regularni w XV wieku żyli według duchowości ruchu devotionis modernae. Najważniejszą książeczką tego ruchu jest oczywiście "O naśladowaniu Chrystusa" Tomasza ? Kempisa. W tym duchu żył Kazimierczyk i treść dziełka ? Kempisa przekazywał nowicjuszom. Po dziś dzień ta sama książeczka jest wydawana i kupowana. Dla wielu stała się kołem ratunkowym w życiu. Właśnie po to między innymi jest kanonizowany Kazimierczyk, aby zabieganego, znerwicowanego, zalęknionego człowieka XXI wieku pociągnąć do devotionis modernae, do książeczki ? Kempisa, do miłującego Boga – wyjaśnia ks. Klimczyk.

Małgorzata Pabis

Oprócz Polaka bł. Stanisława Kazimierczyka 17 października br. do grona świętych zaliczeni zostaną: bł. Andrzej (Alfred) Bessette (1845-1937) – Kanadyjczyk, brat zakonny; bł. Kandyda Maria od Jezusa (Juana Josefa) Cipitria y Barriola (1845-1912) – Hiszpanka, siostra zakonna, założycielka Zgromadzenia Córek Jezusa; bł. Maria od Krzyża (Mary Helen) MacKillop (1842-1909) – Australijka, siostra zakonna, założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Józefa i Najświętszego Serca; bł. Julia Salzano (1846-1929) – Włoszka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Nauki Chrześcijańskiej od Najświętszego Serca Jezusa; oraz bł. Baptysta (Camilla) Varano (1458-1524) – Włoszka, klaryska.

Za: www.naszdziennik.pl.