Kapituła Młodzieży Franciszkańskiej

. Jej temat: „Zgromadziłeś nas młodych” – wyjęty został z przyrzeczenia, jakie składa Bogu młodzież franciszkańska.

 
W Kapitule uczestniczyli członkowie Rady Narodowej Młodzieży Franciszkańskiej, Delegaci z młodzieżowych wspólnot i ruchów franciszkańskich w Polsce oraz Asystenci Prowincjalni Młodzieży Franciszkańskiej. Szczególnym jej gościem była Przełożona Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce – s. Joanna Berłowska.

W czasie obrad plenarnych, prac w grupach i na modlitwie zastanawiano się nad miejscem i rolą Młodzieży Franciszkańskiej w dzisiejszym świecie. Dyskutowano nad kwestią powołań w jej szeregi, jej relacją do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, jak również pracowano nad zmianami statutowymi.

W podjętych głosowaniach Kapituła wybrała nową Radę Narodową Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce (RN MF); m.in. Asystentem Narodowym Młodzieży Franciszkańskiej i Przewodniczącym Konferencji Asystentów Prowincjalnych (KAP) został wybrany o. Augustyn Michał Feliszek OFM z Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych.

Za: www.franciszkanie.com