Kapituła Namiotów – dzień III

Dzień misyjno-ewangelizacyjny był kończącym trzydniową Kapitułę Namiotów. Bracia Kapucyni pochylali się dzisiaj nad tematem posłania, dlatego po południ rozeszli się na ulice Krakowa, aby głosić Dobrą Nowinę. Dzisiaj też wysłuchali konferencji br. Sergio Tellana OFMCap, biblisty. Podczas Eucharystii homilię wygłosił Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów br. Mauro Jöhri OFMCap.


Międzynarodowa Kapituła Namiotów trwała od środy (7 – 9 września) i miała być odpowiedzią na sekularyzację i nową ewangelizację. Zgromadziła 174 braci z 22 krajów (Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Gruzja, Włochy, Irlandia, Turcja, Litwa, Łotwa, Malta, Holandia, Rosja, Czechy, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Ukraina, Węgry). Tematem przewodnim był fragment ewangelii według św. Łukasza, w którym uczniowie proszą Jezusa: „Panie, przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5).

Geneza kapituły namiotów nawiązuje do pierwszych kapituł zakonu, które zainicjował Franciszek z Asyżu. Najsłynniejsza zgromadziła ok. 5000 braci w maju 1217 roku. Z powodu braku mieszkań bracia spali w szałasach zrobionych ze słomy, trzciny i gałęzi, stąd pochodzi nazwa: kapituła szałasów/namiotów. Owe braterskie spotkania wypłynęły ze spontanicznego pragnienia Biedaczyny – spotkania się całego zakonu, ponownego odnajdywania swojej tożsamości, a także poszukiwania nowych sposobów docierania do wiernych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.2011.kapucyni.pl.

Za: Biuro Prasowe Kapucynów.