Kapucyni: 22 litry krwi w klasztorze

0000101125e.png 21 listopada 2010 roku w krakowskim klasztorze Braci Mniejszych
Kapucynów przy ulicy Loretańskiej odbyła się VI Akcja Krwiodawstwa. Krew
oddało 49 osób, co pozwoliło uzyskać 22 litry i 50 ml krwi. Bracia
szczególnie gratulują tym, którym udało się oddać krew po raz pierwszy.

Na kiermaszu, z którego dochód został przeznaczony na
rehabilitację wzroku dwuletniej Mai i jej siedmioletniego braciszka
Michała oraz na leczenie astmy pięcioletniej Oliwki, udało się zebrać
2623 zł i 88 gr. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom
akcji.

br. Paweł Brzuchnalski OFMCap

fot. br. Mateusz Włosiński OFMCap

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska