Kapucyni: Nominacja profesorska brata Andrzeja

W poniedziałek 19 września 2011 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akt nominacji na profesora nauk teologicznych br. Andrzejowi Derdziukowi z klasztoru w Lublinie na Poczekajce.

 
Sama uroczystość miała bardzo prosty i skromny przebieg. Po ustawieniu wszystkich 67 kandydatów i kandydatek na profesorów w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego przybył Prezydent Bronisław Komorowski. Po jego powitaniu pani z Kancelarii Prezydenta wyczytywała kolejno nazwiska profesorów, z których każdy podchodził do Prezydenta i odbierał od niego dyplom. Następnie prezydent powiedział kilka zdań, gratulując osiągnięć i zachęcając do dalszej pracy na rzecz ojczyzny i rozwoju nauki w Polsce. Po uroczystości można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z Prezydentem.

W uroczystości uczestniczyła też Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk i Tadeusz Kaczorek, Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Był też obecny Zbigniew Derdziuk, Prezes ZUS. Każdy z nominowanych profesorów mógł zaprosić jedną osobę towarzyszącą. W przypadku naszego współbrata był to jego brat bliźniak.

Procedura uzyskania tytułu profesora zwyczajnego obejmuje wiele etapów, które rozpoczynają się na forum Rady Wydziału, w której zatrudniony jest kandydat. Po stwierdzeniu, że kandydat ma już wypromowanego przynajmniej jednego doktora, napisał książkę profesorską i posiada uznanie w świecie nauki potwierdzone odpowiednią liczbą publikacji, udziałem w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym zagranicznych, oraz oryginalnym wkładem w rozwój nauki, Rada Wydziału podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie nadania tytułu profesora. Powołuje się najpierw komisję w ramach Rady Wydziału, która potem weryfikuje dorobek kandydata. Następnie wyznacza się recenzenta z Rady Wydziału, który referuje dorobek kandydata i pisze opinię. Ponadto Rada Wydziału wyznacza drugiego recenzenta, pochodzącego z innej uczelni. Całą dokumentację wysyła się do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, która weryfikuje poprawność formalną i wyznacza kolejnych dwóch recenzentów. Następnie kandydat na profesora wysyła wszystkie swoje publikacje oraz inne stosowne dokumenty do recenzentów, którzy mają trzy miesiące na wystawienie opinii o dopuszczeniu do uzyskania tytułu profesora.

Na recenzentów w przewodzie do profesury Andrzeja Derdziuka powołano księży profesorów:

  • Ks. Krzysztof Góźdź – KUL
  • Ks. Ireneusz Mroczkowski – UKSW
  • Ks. Alojzy Marcol – Uniwersytet Opolski
  • Ks. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań.

18 stycznia przyjechali oni na KUL i przedstawili Radzie Wydziału swoje opinie, które zostały potem przegłosowane pozytywnie przez Radę Wydziału. Całą dokumentację wysłano do Warszawy do CKK i tam powołano kolejnego recenzenta, zwanego superrecenzentem. Był nim ks. prof. Helmut Juros. Na posiedzeniu komisji CKK 5 kwietnia 2011 ks. Juros przedstawił wniosek br. Andrzeja i został on jednomyślne przegłosowany przez Komisję, następnie zatwierdziło go prezydium CKK i wniosek przesłano do Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera, gdyż uchwała w tej sprawie wymaga podpisu prezydenta i kontrasygnaty premiera. Decyzja o nadaniu tytułu profesora została podjęta przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego 15 lipca 2011. Pismo do zainteresowanego dotarło 11 sierpnia, a wręczenie dyplomu z nominacją miało miejsce 19 września. Całość trwała od 8 czerwca 2010 r., gdy wszczęto procedurę na Radzie Wydziału Teologii w Lublinie.

Br. Andrzej wypromował 13 doktorów i 185 magistrów. Napisał 15 książek własnych i wydał 17 książek pod redakcją. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad dwieście pięćdziesiąt innych publikacji.

Stąd można pobrać spis dorobku naukowego br. Andrzeja Derdziuka OFMCap.

Za: www.kapucyni.pl