Kapucyni: Spotkanie Prefektów z Europy

100226d.png W Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie Olszanicy, w dniach od 22 do 24 lutego 2010 roku, miało miejsce III Spotkanie Prefektów Studiów Kapucyńskich w Europie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Generalny Sekretariat ds. Formacji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Z jego ramienia spotkanie w Krakowie prowadzili: br. Rocco Timpano OFMCap (Włochy), br. Marek Miszczyński OFMCap (Polska), br. Prince Valiyakunnel OFMCap (Indie), br. Piero Veliz OFMCap (Peru).

W spotkaniu wzięło udział 13 braci. W tych trzech
dniach uczestnicy mieli okazję wysłuchać relacji dotyczącej Procesu
Bolońskiego i Problemów Sekularyzacji w Europie. Był to również czas
wymiany doświadczeń dotyczących kwestii formacji intelektualnej w
zakonie Kapucynów. Oprócz dwóch wykładów bracia parokrotnie mieli
możliwość spotkania w grupach, których celem było omawianie
poszczególnych kwestii formacyjnych. Jedna z grup zajmowała się
formacją początkową, druga formacją w trakcie studiów podyplomowych
(licencjackich i doktoranckich). Podział na dwie grupy wynikał z faktu,
że obydwa etapy formacyjne stawiają sobie różne cele do realizacji na
poszczególnych poziomach. Bracia po spotkaniu w małych grupach starali
się dzielić przemyśleniami i konfrontować wnioski.

Nie zabrakło
również elementów rekreacyjno-kulturoznawczych. Bracia mieli okazję
zobaczyć podstawowe zabytki Krakowa: Wawel, Kościół Mariacki oraz
Kopalnię Soli w Wieliczce. Momentem ważnym dla braci była wizyta w
Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów przy ulicy Loretańskiej w
Krakowie.

Zobacz galerię zdjęć

Więcej: Kapucyni.