Kapucyni: Spotkanie przełożonych

W dniach od 28 lutego do 3 marca br. w Domu Rekolekcyjnym św. Franciszka w Tenczynie miało miejsce spotkanie przełożonych Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Było to jedno z dwóch dorocznych spotkań organizowanych przez zarząd prowincji dla braci będących przełożonymi w lokalnych wspólnotach braterskich.

 
Ich cel jest dwojaki: z jednej strony służą formacji przełożonych, ich osobistemu nawróceniu, dzięki przewidzianemu w ramach spotkania czasowi skupienia, który prowadził ks. Andrzej Zagórski – Misjonarz Saletyn; z drugiej są okazją do przedstawienia i zdobycia informacji o bieżących sprawach prowincji. Także i tym razem obecni mogli zapoznać się z inicjatywami ewangelizacyjnymi, jak również przedsięwzięciami budowlano-remontowymi realizowanymi w poszczególnych placówkach.

Spotkaniom przełożonych zawsze przewodniczy i prowadzi je Minister Prowincjalny wraz zarządem, dając braciom tym samym możliwość spotkania się z zarządem prowincji i poruszenia istotnych kwestii i tematów. Są one również w sposób naturalny czasem umacniania więzi braterskich, wspólnych rozmów, rekreacji oraz celebracji liturgicznych gromadzących braci trzykrotnie w ciągu dnia w kaplicy wokół Tego, który jest jedynym Zbawicielem człowieka – wokół Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego.

Więcej na: www.kapucyni.pl