Salezjanie – Indie: Przełożony Generalny przedstawia drogę salezjanów w Azji Południowej

Wizyta d’Insieme w Regionie Azji Południowej, zapoczątkowana w dniu 1 marca, zakończyła się w sobotę 5 marca Mszą św., której przewodniczył Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez. Wizyta ta zgromadziła 99 salezjanów z Azji Południowej na studium, refleksji i rozmowach dotyczących Posłannictwa salezjańskiego, centralnym miejscu Boga, ewangelizacji i wychowania do wiary, nowych granic, dyscypliny zakonnej, pracy w sieci i rozwoju regionu.

 
W czasie końcowego spotkania, w świetle debat i decyzji podjętych w ciągu tych pięciu dni ks. Chávez stwierdził, że "posłannictwo salezjańskie w Azji Południowej potrzebuje osób pełnych pasji, zapału i mistycyzmu. Salezjanin jest wezwany do bycia mistykiem, prorokiem i sługą. "Jako mistyk, salezjanin odczuwa głębokie pragnienie Boga, poszukuje zażyłej jedności z Nim, widzi rzeczy jego oczyma, żyje i działa pod wpływem Ducha Świętego. Jako prorok, rzuca wyzwanie dominującym wartościom zeświecczonego społeczeństwa i staje się w ten sposób symbolem przeciw-kultury. Jako sługa jest gotowy zrezygnować ze swoich przywilejów, aby odpowiedzieć na potrzeby innych, naśladując Jezusa, który uniżył siebie i przyszedł nie po to, aby mu służono, ale aby służyć".

Następnie Przełożony Generalny uwypuklił priorytety, na które należy postawić, i swoją wizję przyszłości Regionu, podkreślając rolę salezjanów w daniu odpowiedzi na wyzwania, jakie stawiają Indie i ich transformacja. Jednocześnie zachęcił salezjanów do widocznego opowiedzenia się za prymatem Boga w swoim życiu, życia wartościami Ewangelii i całkowitego oddania się wymogom Królestwa Bożego.

Przypomniał salezjanom, że ewangelizacja jest wyrazem pełnego pasji oddania się zbawieniu innych, radości dzielenia się doświadczeniem pełni życia w Jezusie: "Kiedy jakaś osoba spotyka Pana, nie może pozostać w milczeniu, musi głosić Pana".

IX Następca Ks. Bosko wezwał także do wspierania powołań misyjnych poprzez aspirantaty misyjne, rozpalając w nowych pokoleniach ducha ducha ofiary, wspaniałomyślności i służby. Poprosił też, aby znajdować się na pierwszej linii nowości, będąc odważnymi i kreatywnymi w różnych podejmowanych inicjatywach, odpowiedając na wymogi czasów. "Nowe granice wzywają nas do odpowiedzi na nowe pytania i nowe potrzeby ludzi. Prawowitość naszych dzieł musi być mierzona sposobem, w jaki mamy stawić czoło potrzebom najbiedniejszych".
 
Co się tyczy problemu imigracji młodzieżowej w Regionie, ks. Chávez zachęcił salezjanów z Azji Południowej do znalezienia właściwej odpowiedzi poprzez skuteczną współpracę inspektorii. A zwracając uwagę na nowe wyzwania, przed jakimi stają dzisiaj rodziny, zaproponował, by duszpasterstwo rodzin uczynić wymiarem działalności salezjańskiej w różnych sektorach.

Odnośnie do dyscypliny zakonnej, Przełożony Generalny wyjaśnił, że aby stać się wiernymi uczniami, nie wystarczy wypełniać pewne prawa i regulaminy. "Posłannictwo – podkreślił – nie składa się tylko z działań, inicjatyw i dzieł. Jest pasją zbawienia młodzieży".

Najbliższym zaplanowanym wydarzeniem dla Regionu Azji Południowej będzie peregrynacja urny Ks. Bosko, do której Przełożony Generalny odniósł się na zakończenie Mszy św., stwierdzając, że Region będzie umiał zebrać obfite plony z tej szczególnej okazji.

ANS – Bangalore

Za: www.infoans.org