Kard. Dziwisz do osób konsekrowanych: „Dziękuję Wam”

„Dziękuję za wasze ewangelicznie proste życie, za wszystkie prowadzone przez was dzieła apostolskie, a jest ich tak wiele: dzieła miłosierdzia, hospicja, domy samotnej matki, przedszkola, szkoły, wyższe uczelnie, wydawnictwa, ośrodki duchowości i domy rekolekcyjne, pracę duszpasterską i misje” – powiedział kard. Stanisław Dziwisz zakonnicom i zakonnikom. Dziś, 2 lutego w Kościele obchodzony jest po raz piętnasty Dzień Osób Konsekrowanych.

 
Kardynał Dziwisz wraz ze swoim biskupami pomocniczymi Janem Szkodoniem i Janem Zającem spotkał się z zakonnicami i zakonnikami po południu w kościele pw. św.św. Piotra i Pawła w Krakowie, by podziękować Bogu za dar powołania, jakim ich obdarzył i prosić dla nich o siły do świadczenia o Bożej potędze i miłości.
 
Powiedział, że szczególnym zadaniem i misją osób konsekrowanych w świecie współczesnym jest „uczynić wszystko, aby przywrócić Bogu należne Mu centralne miejsce w życiu człowieka i społeczeństw”.
 
Zachęcał do dawania wyraźnego świadectwa, że Bóg jest najważniejszy i że tylko On może zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca.
 
Prosił, aby pamiętali o młodym pokoleniu Polek i Polaków, „by się nie zagubili, by nie odchodzili od Chrystusa, poza którym jest pustka i bezsens”. Przy tej okazji wezwał osoby konsekrowane, aby znalazły odpowiedź na pytania, w jaki sposób można być dla nich światłem i jakim mówić do nich językiem.
 
Kard. Stanisław Dziwisz życie konsekrowane określił jako dar ubogacający Kościół. Przypomniał, że pójść za Jezusem to znaczy zostawić wszystko, by przyłączyć się do Mistrza, utożsamić się z Nim i Jego posłannictwem.
 
Na koniec mszy św. życzył zakonnicom i zakonnikom opieki i wstawiennictwa pierwszej konsekrowanej – Maryi. „Niech chroni od niebezpieczeństw, niech pomaga w rozeznawaniu nowych wyzwań i zadań przed którymi stajecie. Niech towarzyszy młodym, szukającym ideałów, gotowych do radykalnego naśladowania Chrystusa, by odnaleźli drogę do waszych wspólnot i ubogacali w przyszłości Kościół waszymi charyzmatami” – winszował.
 
„Moi Drodzy przyjmijcie światło Chrystusa i Wy bądźcie światłem” – zakończył.
 
Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest od roku 1997. Ustanowił go Ojciec Święty Jan Paweł II.
 
W Polsce jest 151 zakonów, zgromadzeń żeńskich i 25 tysięcy sióstr. Zakonów, zgromadzeń męskich jest 61 i 13 tysięcy zakonników. A do 33 instytutów świeckich należy tysiąc osób. W sumie mamy 245 instytutów życia konsekrowanego i 39 tysięcy osób konsekrowanych. Są też indywidualne formy życia konsekrowanego: dziewice, wdowy i wdowcy konsekrowani oraz pustelnice i pustelnicy.
 
Więcej na oficjalnej stronie zakonów: www.ZycieZakonne.pl. Tam również można dowiedzieć się o wydarzeniach i przedsięwzięciach podejmowanych przez poszczególne opactwa, klasztory, domy zakonne czy prowincje (zapowiedzi i relacje). Tam również są niezbędne informacje nt. historii zakonów, zgromadzeń, instytutów oraz ich założycieli i świętych. W wortalu prezentowane są też dokumenty, statystyki, dzieła prowadzone przez zakonników, terminy i miejsca rekolekcji oraz postanowienia i decyzje wyższych przełożonych zakonnych.
 
jms