Karmelici Bosi: Modlitwa o beatyfikację o. Rudolfa Warzechy

100119g.png Niedziela Chrztu Pańskiego (10 stycznia 2010 r.) w parafii Bachowice w dekanacie zatorskim (Prowincja Krakowska) upłynęła pod znakiem modlitwy o wyniesienie na ołtarze o. Rudolfa Stanisława Warzechy, karmelity bosego (1909-1999), który w Bachowicach przyszedł na świat w wielodzietnej i pobożnej rodzinie Wojciecha i Stefanii z Momotów, tam się wychował i ukończył szkołę podstawową, tam też odprawił swoje prymicje i złoty jubileusz kapłaństwa i często przybywał do Bachowic na uroczystości rodzinne i kościelne.

Na zaproszenie miejscowego proboszcza, ks. Franciszka Jeleśniańskiego,
homilię na wszystkich mszach św. wygłosił o. Szczepan T. Praśkiewicz
OCD, postulator w procesie beatyfikacyjnym o. Rudolfa, a uroczystej
sumie, w koncelebrze z o. Józefem Balcerowiakiem OCD, przewodniczył o.
Benedykt Belgrau OCD, przeor klasztoru karmelitów bosych w Wadowicach,
w którym w ostatnich latach życia pracował i gdzie zmarł kandydat na
ołtarze.
Rodakom o. Rudolfa zaprezentowano jego postać i przedłożono aktualny
stan prac zmierzających do jego gloryfikacji w Kościele.
 
Poinformowano
ich także o powstałym w ub. roku, z siedzibą w Wadowicach,
Stowarzyszeniu Przyjaciół o. Rudolfa, którego wiceprezes, pani
Stanisława Warzecha, bratanica kandydata na ołtarze, rozdała wszystkim
obrazki z modlitwą o beatyfikację o. Rudolfa, zatwierdzoną przez ks.
kard. Stanisława Dziwisza, arcybiskupa krakowskiego.
Zaproszeni do Bachowic karmelici bosi – współbracia zakonni o. Rudolfa,
nawiedzili także jego dom rodzinny, spotkali się z krewnymi oraz udali
się na krótką modlitwę przy chrzcielnicy w kościele parafialnym w
Spytkowicach, gdzie o. Rudolf przyjął chrzest św., albowiem nie istniała jeszcze wtenczas parafia bachowicka.