Marianie: ‚Missja Bialska’ podarowana Benedyktowi XVI

benedykt16.png Egzemplarz „Missji Bialskiej” – reprintu dzieła sprzed ponad 200 lat, którego redaktorem jest o. archimandryta Roman Piętka MIC – podarował Papieżowi Benedyktowi XVI o. archimandryta Sergiusz Gajek MIC, Wizytator Apostolski Białoruskiego Kościoła Greckokatolickiego, w czasie audiencji w ramach wizyty „ad limina Apostolorum”.
Wpisana dedykacja brzmi: „Dzieło wyrosłe z zachęty Benedykta XIV przekazujemy ze czcią Jego Świątobliwości Papieżowi Benedyktowi XVI – z prośbą o błogosławieństwo”.

Na prośbę Archimandryty Sergiusza Ojciec Święty udzielił swego
błogosławieństwa dla wszystkich, którzy trudzili się nad wydaniem
reprintu „Missji Bialskiej” oraz dla grekokatolików białoruskich, dla
których ta reedycja stanowi cenną cześć ich spuścizny duchowej.