Karmelici: Kongres terezjański i kurs po polsku w Avilli

1 września 2010 r. zakończył się w CITeS w Awili I Międzynarodowy Kongres Terezjański poświęcony Księdze Życia św. Teresy. Osiem dni wykładów i wydarzeń kulturalnych ukazało aktualność myśli św. Teresy, jako „kobiety zdolnej dać odpowiedź człowiekowi XXI wieku", podkreślił o. Francisco Javier Sancho, dyrektor Międzynarodowego Centrum Terezjańsko-Sanjuanistycznego w Awili. (CITeS). 

 
Kongres, w którym uczestniczyło na miejscu 130 osób z 25 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki. Rozpoczął się 23 sierpnia uroczystą prezentacją rękopisu Księgi Życia św. Teresy, wypożyczonym specjalnie na tę okazję. Wielkim zaskoczeniem było uczestnictwo w Kongresie wielu osób łączących się za pośrednictwem internetu i przekazu online. Strona internetowa CITeS zanotowała w trakcie Kongresu około 4500 odwiedzin z 75 krajów całego świata. Także po jego zakończeniu zgłaszało się wiele osób pragnących zapoznać się z wykładami. Dzięki łączom internetowym w konferencjach mogło uczestniczyć także około 100 wspólnot mniszek karmelitanek bosych z wielu krajów świata.
 
Specjaliści ze świata teologii, historii, środków komunikacji, czy też polityki podejmowali refleksję nad postacią i myślą św. Teresy wyrażoną w jej autobiograficznej Księdze Życia, jako owoc doświadczenia, które przekracza wszelkie barierę czasu i okoliczności historycznych i pozwala odkryć prawdę, że jesteśmy bezgranicznie miłowani.

Sukces tegorocznego kongresu stał się zachętą by kontynuować tę inicjatywę, dlatego też dyrektor CITeS podał już przyszłoroczną datę II Kongresu Terezjańskiego w dniach od 29 sierpnia do 4 września 2010 r., poświęconego Drodze doskonałości.
 

 
Kurs w języku polskim nt. Księgi Życia w CITeS w Awili
 
W dniach 5-11 września 2010 r. w Międzynarodowym Centrum Terezjańsko-Sanjuanistycznym w Awili odbył się polskojęzyczny kurs nt. Księgi Życia św. Teresy od Jezusa. Ponad 30 uczestników z różnych środowisk związanych z Rodziną Karmelu (bracia, siostry karmelitanki bose zewnętrzne, siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, członkowie Świeckiego Zakonu) włączyło się w inicjatywę wpisującą się w 6-letnie przygotowania całego Zakonu do Jubileuszu 500-lecia narodzin św. Teresy.

Podczas kursu poznawano kontekst historyczny, literacki i duchowy myśli Świętej, zawartych w jej autobiografii. Ubogaceniem codziennych wykładów było pielgrzymowani do najważniejszych miejsc związanych z życiem założycielki Karmelu Reformowanego, m.in. klasztorów: Wcielenia i św. Józefa oraz sanktuarium Świętej w Awili, a także do Salamanki, Alba de Tormes, Toledo i Escorialu. Odpowiedzialnym za przygotowanie kursu i opiekunem uczestników był o. Jerzy Nawojowski, który posługuje w międzynarodowej wspólnocie CITeS w Awili. Razem z s. Lidią Wroną CM wzięli na siebie trud tłumaczenia konferencji.